Rekonstrukce a dostavba areálu firmy Steel Partner
REALIZACE
Původně rodinný dům s rozsáhlým pozemkem, situovaný na rušné křižovatce v Ostravě-Porubě, byl upraven pro potřeby firmy Stell Partner a doplněn o nový objekt s multifunkčním využitím, určený ...
Rekonstrukce nádražní budovy a restaurace Poděbrady
REALIZACE
Jedna z prvních funkcionalistických nádražních budov na našem území, navíc nedávno prolášena za kulturní památku, se v roce 2015 dočkala částečné rekonstrukce. Záměr byl jasný - částečně ...
Obytná zóna K Lukavici
REALIZACE
Projekt představuje 18 řadových nízkoenergetických rodinných domů s kompletní novou dopravní a technickou infrastrukturou. Rodinné domy jsou koncipovány ve dvou velikostních kategoriích 4+kk a 5+kk.

SOFTWARE

BIM data pro správu budov

[30.1.2015] BIM data vytvořená architektem/projektantem lze využít i pro BIM facility management (správu budov). Základ FM databáze tvoří stavební BIM projekt, resp. data exportovaná z něj. Mezi přední software pro správu nemovitostí, založený na BIM datech, patří ArchiFM.net.

V BIM facility management systému ArchiFM.net jsou alfanumerická data propojena a synchronizována s BIM/ CAD projekty vytvořenými a spravovanými v ArchiCADu. Technicky aplikace běží ve webovém prohlížeči a FM data jsou uložena v cloudu. Export dat z ArchiCADu a následnou synchronizaci grafických a alfanumerických dat zabezpečují API funkce doinstalované do ArchiCADu (obr. 1).

ArchiFM.net jako komplexní databáze informací o budově

Největší předností ArchiFM.net je jednoduchost ovládání a využití stávajících grafických dat, vytvořených v rámci stavebního projektu. Aktivní propojení alfanumerických a grafických dat (obr. 2) eliminuje nadbytečnou práci a chyby a napomáhá dosáhnout mimořádně vysoké produktivity práce. Zcela zásadním faktem je, že grafická část FM databáze plně nahrazuje pasport budov. 3D model, jenž je základem grafické části databáze, navíc umožňuje vyhodnocování energetické náročnosti či zpracování analýz osvětlení interiéru a je unikátní pomůckou pro popsání daného objektu. ArchiFM.net je dlouhodobě vyvíjená aplikace, která sleduje nejmodernější trendy a technologie. Své funkcionality průběžně rozšiřuje podle požadavků uživatelů a je připravena na nárůst objemu zpracovávaných dat. Její prostředí lze upravovat, aby odráželo firemní standardy. To se týká například specifických datových polí, způsobu zobrazení zpráv nebo reportů. Přístup do prostředí ArchiFM.net je rozdělen na jednotlivé úrovně oprávnění od pouhých pozorovatelů až po administrátora. Program je možné provozovat na různých operačních systémech včetně mobilních. Úvodní obrazovka je tvořena seznamem modulů v podobě dlaždic. Každý modul obsahuje menu s dalším členěním a moduly jsou seskupeny do oblastí (obr. 3).

Asset&area management

Správou prostor, vybavením budov a pasportizací majetku se zabývá Asset&area management, který řídí odpovídající moduly a třídí velké množství informací. Umožňuje ve stromové struktuře zobrazit budovu v jednotlivých úrovních od podlaží až po místnosti a jejich vybavení a generovat jejich seznamy (obr. 4). Z nich je možné vytvářet exporty pro jiné aplikace mimo databázi nebo grafické reporty. Modul Nájemníci sdružuje kompletní informace související s nájmem prostor a jejich vybavení. S každým nájemníkem je spjata řada informací, jako jsou místnosti, období nájmu, ceny a dokumentace jako například nájemní smlouvy. ArchiFM.net zohledňuje i fakt, že část prostor může být obývána více nájemníky současně, nebo že mohou být pronajaty společnostem jen dočasně. Lidské zdroje shromažďují informace o jakýchkoliv osobách ve spojení s provozovatelem budovy. Nemusí tedy jít jen o zaměstnance, ale i o obchodní partnery nebo subdodavatele. Tato databáze slouží k udržování osobních a kontaktních údajů a informací o kvalifikaci a profesích. Její část je přístupná i v modulech určených například pro Správu údržby, Hlášení poruch a Analýzy.

Maintenance management

Pro správu poruch, údržbu a plánovanou údržbu slouží Maintenance management. V této sekci reprezentované třemi dlaždicemi mohou uživatelé zadávat požadavky na náhlé případy poruch (obr. 5) a správci objektů plánovat pravidelný servis nebo údržbu budov a jejich vybavení. Při vyplňování žádostí lze využívat rozsáhlých předloh popisujících jednotlivé případy servisu a údržby zatříděných do kategorií (obr. 6), případně vytvářet popisy zcela nové. Osoby propojené s případem, tedy hlásící požadavek, a odpovědné za servis lze rovněž vybírat z databáze. Zadané požadavky se udržují v tabulkách a je možné do nich nahlížet a sledovat jejich vývoj. V modulu Správa poruch se udržují havarijní případy a v modulu Plánovaná údržba pravidelné činnosti, jako jsou úklid, výmalba či servis výtahů. Kromě hlášených a plánovaných událostí se v těchto modulech nachází i soupis veškerého technického zařízení budov, kterého se rovněž může údržba týkat. Ve spojení s údržbou budovy je mnohdy potřebné evidovat například sklad materiálu, náčiní a ochranných pomůcek. Software okamžitě informuje o stavu skladu a databáze je opět propojena s dalšími daty, jako jsou subdodavatelé, kteří sklad využívají. Oprávněné osoby mohou plánovat zásobení a nastavit alarm upozorňující na jeho nízký stav. Pohyb financí, pravidelné výdaje za údržbu budov a zařízení a jednorázové náklady na servis lze kontrolovat přes Finance a Analýzy. Kromě sledování prostředků již vynaložených lze provádět odhady plánovaných výdajů a porovnávat rozdíly mezi plánem a skutečností. Modul Finance sdružuje nejen částky spojené s provozem budovy, ale i související se zaměstnanci, subdodavateli, nájemníky a nákladovými středisky.

Reporting&mobile

Aktuální data lze zobrazovat v sekci Reporting&mobile v podobě grafických či tabulkových zpráv. Často mají uživatelé mnoho individuálních požadavků. ArchiFM.net lze proto upravit, a to vývojáři i uživateli. Nové zprávy lze vytvořit jednoduchým způsobem. Ačkoliv se dá předpokládat, že většina práce facility managera probíhá v kanceláři, nelze vyloučit požadavek na přístup k informacím přímo v terénu. S ArchiFM.net lze pracovat prostřednictvím tabletu (obr. 7), který zpřístupňuje nejen základní konzoli programu, ale všechny analytické funkce a reporty, např. trendy ve spotřebě energie nebo CO2 emise. 

Popis obrázků:

1 Propojení grafických a alfanumerických dat zajišťuje API funkce doinstalovaná do ArchiCADu
2 Aktivní propojení grafických a alfanumerických dat umožňuje změnit FM databázi změnou v projektu a naopak
3 Úvodní obrazovka ArchiFM.net odkazuje na jednotlivé moduly programu
4 Stromová struktura od vlastní budovy, přes podlaží až k objektům v jednotlivých místnostech
5 Formulář nahlášení závady
6 Výpis pravidelných úkonů údržby
7 S ArchiFM.net lze pracovat prostřednictvím tabletu, jenž zpřístupňuje všechny funkce
8 autor článku Dalibor Veselý, FM specialista CEGRA


 

Dalibor Veselý, FM specialista CEGRA
 


 
 
Aktuality o informačních technologiích a architektuře vychází od roku 1999.
Vydává Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. ve spolupráci s earch.cz
 
© Copyright 2007 - 2012 Centrum pro podporu počítačové grafiky s.r.o. a earch.cz. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.