Rekonstrukce a dostavba areálu firmy Steel Partner
REALIZACE
Původně rodinný dům s rozsáhlým pozemkem, situovaný na rušné křižovatce v Ostravě-Porubě, byl upraven pro potřeby firmy Stell Partner a doplněn o nový objekt s multifunkčním využitím, určený ...
Rekonstrukce nádražní budovy a restaurace Poděbrady
REALIZACE
Jedna z prvních funkcionalistických nádražních budov na našem území, navíc nedávno prolášena za kulturní památku, se v roce 2015 dočkala částečné rekonstrukce. Záměr byl jasný - částečně ...
Obytná zóna K Lukavici
REALIZACE
Projekt představuje 18 řadových nízkoenergetických rodinných domů s kompletní novou dopravní a technickou infrastrukturou. Rodinné domy jsou koncipovány ve dvou velikostních kategoriích 4+kk a 5+kk.

SOFTWARE

Ekonomické budovy v počítačích projektantů

[29.10.2014] EcoDesigner, program určený k výpočtu energetické náročnosti plánované budovy ve fázi studie, byl uveden v roce 2009 a poté plně integrován do ArchiCADu.

Projektanti jej však nevyužívají dostatečně. Je to dáno tím, že EcoDesigner nelze použít pro zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy ani energetického štítku, což ale není jeho cílem, a že výpočet musí zpracovat specialista, přičemž jej po něm nejen nikdo nechce, ale ani mu jej nezaplatí.

Každý stavebník dnes touží po co nejekonomičtějším bydlení, a proto poslední tři argumenty zní jako z jiného světa. Faktem však je, že nedostatek zkušeností může být zdrojem nedůvěry. CEGRA proto prověřila výpočtové prostředí v ArchiCADu na několika reálných domech, a to tak že faktury za energie porovnala se zpětně provedeným výpočtem. Je nutné zdůraznit, že se jedná o výpočet skutečné spotřeby v reálné době, nejde tedy o porovnávání s etalonem v daný den.

Popis domu

Jedním z objektů, na nichž CEGRA výpočet prověřila, je rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími v Bošovicích, okres Vyškov, který byl zkolaudován v r. 2007. Budova o rozměrech 6,98 x 12,6 m (rozměry bez zateplení) ze systému Porotherm má pouze nosné stěny obvodové o tloušťce 300 mm, opatřené kontaktním zateplovacím systémem z polystyrénu o tloušťce 100 mm. Stropní konstrukce nad 1. NP je monolitická ŽB deska a v 2. NP je strop tvořen zavěšeným SDK podhledem na kleštinách krovu. Sedlová střecha se štítovými zdmi nemá u okapu přesahy. Fasáda je členěna okenními a dveřními otvory a dřevěným obkladem kopírujícím okap a hranu střechy na štítové zdi. Hlavní vstup do objektu je situován na západní straně (obr. 1) a na východní straně se nachází venkovní terasa s dřevěnou pergolou.

Vytápění

Objekt je vytápěn plynovým nástěnným turbokotlem (kombinace s ohřevem TUV a s vývodem ve štítové stěně), umístěným v přízemí ve vstupní chodbě. Otopná tělesa jsou doplněna podlahovým topením v podobě topné elektrorohože pod keramickou dlažbou v jedné koupelně. V obou koupelnách je žebříkový radiátor šířky 600 mm.

Pro přitápění objektu slouží i krb v přízemí (krbová litinová vložka s průměrem kouřovodu 150 mm, umístěná ve schodišťovém prostoru) s jedním komínovým tělesem z nerezového třísložkového systému EKO 300 (průměr 180 mm) uzpůsobeného tak, aby vytápěl 2. NP.

Chování obyvatel

V domě bydlí dva dospělí a dvě děti, kteří jej nejvíce kromě nočního spánku využívají od 6 do 8 hodin a od 16 do 23 hodin. Teplota obytných místností činí 21 °C přes den a 18 °C v noci. Vzduch v chodbách je ohříván na 16 °C a koupelny jsou vytápěny v době jejich užívání na 24 °C.

Zpracování BIM projektu

Podkladem pro vytvoření projektu v ArchiCADu byla technická zpráva a PDF výkresy. Nejprve byly zaneseny základní konstrukce tak, aby současně vznikl funkční výpočtový model. Horizontální vrstvené konstrukce byly vytvořeny jako sendvič. Projekt tedy obsahuje sendvičové obvodové stěny, podlahy a střechu. V podstatě se jedná o plnohodnotný projekt v ArchiCADu (obr. 2 a 3).

Výpočet energetické náročnosti

Prostory byly vyplněny zónami, které těsně doléhají na ohraničující konstrukce. V dialogových oknech výpočtového prostředí byl poté dům popsán (větrací systém, vytápění apod.). K tomu slouží tzv. operační profily (obytná místnost, komunikační plochy, koupelny a technické místnosti), které specifikují využívání daného prostoru. V nastavení profilů je zahrnut počet osob, vyjádřený poměrem plocha/osoba.

Důležité je nastavit u světelných zdrojů čas provozu (v tomto případě 6 – 8 a 18 – 23 hodin) a vzít v úvahu veškeré domácí spotřebiče (od televize, DVD a satelit, přes počítač a notebook až po mixér, toustovač, žehličku, lednici a pračku). Tímto se získá průměrná spotřeba energie na m2 plochy (W/m2).

Objekt je vytápěn plynovým kondenzačním kotlem o výkonu 5 kW a je z něj ohřívána TUV na 60 °C. V dalších letech byl následně přidán fotovoltaický panel o výkonu 4,9 kWh.

Ohledně času věnovaného výpočtu lze říci, že lze pracovat s již vytvořenými profily a dalšími přednastaveními, která lze načíst do dalších projektů. V případě zaběhnuté praxe by nastavení a výpočet u projektů srovnatelných s popisovaným příkladem měl zabrat několik hodin času (obr. 4).

Skutečnost vs výpočet

(bez fotovoltaického panelu/rok)

Spotřeba plynu
Skutečná cena 18 121 Kč
Vypočtená cena 17 280 Kč
Spotřeba elektrické energie
Skutečná cena 22 900 Kč
Vypočtená cena 22 193 Kč
Celkem
Skutečná cena 41 021 Kč
Vypočtená cena 39 473 Kč

Rozdíl je 1 548 Kč/rok = 129 Kč/měsíc

Popis obrázků:

1 - Pohled ze západní strany
2 - Půdorys 1. NP
3 - Půdorys 2. NP
4 - Výpočtový model se 3D zónami
5 - Úvodní část (klíčové hodnoty) z generovaného Hodnocení energetické náročnosti
Jan Červenka
 


 
 
Aktuality o informačních technologiích a architektuře vychází od roku 1999.
Vydává Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. ve spolupráci s earch.cz
 
© Copyright 2007 - 2012 Centrum pro podporu počítačové grafiky s.r.o. a earch.cz. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.