Rekonstrukce a dostavba areálu firmy Steel Partner
REALIZACE
Původně rodinný dům s rozsáhlým pozemkem, situovaný na rušné křižovatce v Ostravě-Porubě, byl upraven pro potřeby firmy Stell Partner a doplněn o nový objekt s multifunkčním využitím, určený ...
Rekonstrukce nádražní budovy a restaurace Poděbrady
REALIZACE
Jedna z prvních funkcionalistických nádražních budov na našem území, navíc nedávno prolášena za kulturní památku, se v roce 2015 dočkala částečné rekonstrukce. Záměr byl jasný - částečně ...
Obytná zóna K Lukavici
REALIZACE
Projekt představuje 18 řadových nízkoenergetických rodinných domů s kompletní novou dopravní a technickou infrastrukturou. Rodinné domy jsou koncipovány ve dvou velikostních kategoriích 4+kk a 5+kk.

PROFIL

Třetí rozměr královéhradeckého ateliéru

[1.6.2016] Ateliér JIKA-CZ se stále více zaměřuje na technologie. Je tak specialistou, který vedle architektonického návrhu a projekční dokumentace dokáže řešit i nároky na složité, a to i unikátní, technologické procesy. Klientům tak poskytuje přidanou hodnotu, která se v budoucnu stane nutností.

JIKA-CZ v čele s Jiřím Slánským se téměř dvacet let specializuje na zajištění komplexních projekčních prací od návrhu až po stavební dozor. Vedle svých interních architektů spolupracuje s renomovanými autory, jako jsou například David Vávra a Jiří Jarkovský, nebo s Liborem Tomanem, Pavlem Zadrobílkem, Miroslavem Gebasem, Tomášem Vymetálkem a Karlem Schmiedem z Hradce Králové. Poskytuje jim podporu a pomoc při zpracování projektové dokumentace zejména u složitějších nebo specializovaných zdravotnických, průmyslových, bytových a sportovních staveb.

Ateliér založil Jiří Slánský ještě jako student. Postupem času se společnost rozrostla a od roku 2005 působí jako zavedená firma ve svém regionu i mimo něj. Hlavním mezníkem byla v počátcích klíčová zakázka rezidenčního souboru Plachta, na jejímž dalším rozvoji se ateliér podílí dodnes. Jiří Slánský však přiznává, že budoucnost této spolupráce nevidí příliš růžově, protože není dlouhodobě udržitelné projektování bytových domů za honorář odpovídající zakázce rodinného domu.

Dnes má ateliér dvanáct stálých členů – architektů a specialistů. U komplexnějších zakázek se tým může díky externím spolupracovníkům rozrůst až na osmdesát lidí.

Ocenění

V roce 2011 získala JIKA-CZ první čestné uznání v soutěži Stavba roku Královéhradeckého kraje za spolupráci na projektu Labyrint divadla Drak v Tereziánském dvoře v Hradci Králové. Bývalá vojenská ubytovna byla kompletně adaptována na loutkové divadlo s dvěma scénami, letní scénou a muzeem loutek Labyrint divadla Drak, kde jsou výstava loutek nebo dílničky pro děti.

Další čestné uznání v regionálním kole této soutěže získal ateliér o rok později za přístavbu vývojového centra robotických automatů pro automobilový průmysl HST Technologic. Stavba je postavena na vějířovitém půdorysu a střechy tak tvoří hyperbolický paraboloid, kde je řídící přímka de nována spádnicí plechové krytiny. Do třetice stejné uznání vloni obdržel projekt Městské knihovny v Hradci Králové, který vznikl ve spolupráci s Davidem Vávrou. Jedná se o revitalizaci bývalé továrny na plasty na špičkovou regionální knihovnu.

Specialista na technologie

Ateliér se stále více zaměřuje na projekty, které vyžadují větší nároky na odbornost, a jsou jedinečné především z hlediska technologie. Jako příklad lze uvést projekt Ovocnářského výzkumného institutu v Holovousích, který obsahuje řadu unikátních technologií, jež se v České republice jinde nevyskytují. V části výzkumného ústavu je aplikována kryotechnologie, kde se pracuje s tekutým dusíkem. Projekt řeší problematiku koncentrace kyslíku v pracovním prostředí, která musí být detailně hlídána, skladování ovoce v prostoru s nízkou či nulovou koncentrací kyslíku, separaci ethylenu, který vzniká při dozrávání ovoce, nebo kultivaci vzorků v řízené atmosféře pomocí fytotronu. V prostoru je umístěna i unikátní technologie pro ochranu počítačových dat před digitálním i vnějším poškozením včetně elektromagnetického pulsu.

Ještě o něco zajímavější je čerstvě realizovaný projekt výrobny Algastinu v Mostku u Dvora Králové, který také představuje dokonce celosvětový technický unikát. Vyrábí se zde látka pro farmaceutický a kosmetický průmysl, Algastin, což je extrakt z kultivované řasy. Druh řasy a postup jejího zpracování je jedinečný a je vyvinut na míru tohoto projektu.

Stavba je také ojedinělá tím, že pro reaktory musí být zajištěna stabilní teplota. Výroba navíc vyžaduje intenzivní denní světlo. Slunce však neúměrně zatěžuje provoz, proto je zde nutno svítit na úrovni slunečního světla po celý rok, ale jen v určité vlnové délce. To znamená, že se nejedná o přirozené světlo, ale o barvy, které nejsou přirozené životnímu prostředí. Obdobný provoz v tomto rozsahu ve světě neexistuje. „Je třeba říci, že stavařina byla u tohoto projektu jen zlomek. Hlavním klíčem byly technologie, které vymyslel investor. Věřím, že se mu bude dařit, aby mohl rozšířit výrobu a expandovat,“ odhaluje Jiří Slánský svůj obdiv i nadšení pro nové technologie.

Soutěže jako příležitost

Ateliér se pravidelně účastní architektonických soutěží jako třeba na Kampus Albertov a budovu G pro IKEM v Praze, Centrum přírodovědných a technických oborů v Ústí nad Labem, výstavbu domova důchodců v Litomyšli nebo na budovu pro FAVU v Brně.

Jiří Slánský k tomu dodává: „V soutěžích vidím příležitost k získání zajímavých zakázek a možnost poměření umu a schopností s ostatními ateliéry. Nešvarem dnešní doby je ale snaha upřednostňovat vzhled na úkor promyšlené konstrukce a dobrého fungování stavby.“

Dotace

Jiří Slánský odsuzuje i přehnanou honbu za ekologičností staveb a s tím související systémy dotací. Podle něj utlačují přirozený vývoj a pokřivují investiční složku stavebnictví, protože se tímto způsobem vynakládají finance často nesmyslně a bezmyšlenkovitě.

Nebezpečí dotací vidí i do budoucna. V případě podnikatelského sektoru jde totiž o projekty, které by se bez dotace neuživily, a hrozí, že z důvodu nemožnosti jejich obnovy budou vznikat nové brownfieldy. V případě municipálních projektů, reagujících na „zelené“ pobídky, budou muset provozovatelé v budoucnu řešit neúměrné náklady na obnovu. „Tyto subvence by měly být účelně používány na ekologii, sport a kulturu,“ uzavírá Jiří Slánský.

IT i v projektování

Ateliér je schopen řešit návrh budovy jako celek v BIMu a plánuje rozšířit svou činnost na Facility Management, tedy provozní modely. To by znamenalo využití jednoho modelu na BIM serveru, který by sloužil všem profesím a byl přístupný zúčastněným stranám on-line. Tím by byl plně využit potenciál, který ArchiCAD v oblasti BIM navrhování nabízí.

Další novinkou, o jejímž zavedení Jiří Slánský uvažuje, je on-line dokončovací zařízení, které výkres po vytištění složí do desek, a barevný 3D tisk. Ten zjednoduší tvorbu modelů a zvýší přesnost vzhledu, což pomůže klientům lépe si představit výsledné řešení.

Popis fotografií:

1 Sportovní stadion Bavlna v Hradci Králové, moderní sportovní zázemí královéhradeckého juniorského fotbalu včetně ubytovny pro talentované hráče. Tribuna je kryta pomocí tenké membrány a na hřišti je použita technologie s dutým vláknem
2 Revitalizace Benešovy třídy v Hradci Králové (1. etapa), kompletní přestavba víceúrovňového bulváru na funkční plochu ulice tak, aby sídliště fungovalo jako celek, nikoliv jako území nikoho s domy – solitéry. Foto © Tomáš Malý
3, 4 Revitalizace továrny Vertex na Městskou knihovnu v Hradci Králové, centralizace knihovního fondu, zefektivnění fungování a zázemí moderní knihovny. Foto © Tomáš Malý
5, 6, 7 Lázně Juliska v Praze-Dejvicích, adaptace lázní ASC Dukla, zázemí českých olympioniků. Foto © Tomáš Malý
8, 9 Ovocnářský výzkumný institut v Holovousích, moderní výzkumné centrum, kde vznikají nové odrůdy, archivuje se genofond a vyvíjejí prostředky pro ošetření ovoce a technologie skladování ovoce. Foto © Tomáš Malý
10, 11, 12 Komplex Tereziánského dvora v Hradci Králové, revitalizace pevnostního objektu tereziánské pevnosti na hotelový a bytový komplex, loutkové divadlo a centrální parkoviště

 

15 otázek pro Jiřího Slánského

Jaká je vaše charakteristická vlastnost?
Klid.

Co vás dokáže nejvíc rozčílit?
Nic.

Kde si nejlépe odpočinete?
Doma s rodinou.

Čím trávíte nejvíc času mimo práci?
Právě s rodinou. Máme doma téměř dvouletou dceru.

Které město či zemi chcete navštívit?
Kubu a Havanu předtím, než ji kolonizuje západní civilizace.

Kterou stavbu, prostor nebo místo obdivujete?
Fallingwater od Franka Lloyda Wrighta.

Kterou stavbu, prostor nebo místo nesnášíte?
Něco takového neexistuje.

Jaký materiál či barvu máte nejraději?
Z materiálů Corten, z barvy fialovou.

Kdo vás nejvíc ovlivnil v oblasti architektury?
Profesor architektury na střední škole, který se mě pokoušel naučit psát rukou technické písmo, a zkoušel mi vysvětlit, co je estetika.

Od kterého architekta byste si nechal navrhnout dům?
Nikdo nemá takovou důvěru, abych mu to mohl svěřit…

Máte raději fázi vymýšlení studie nebo dozor na stavbě?
Každá část stavby má své kouzlo. Možná mám nejraději to, když se za dva či pět let po stavbě potkám s klientem, a ten mi říká, že je perfektní, jak to vše funguje. Vnitřně ale vím, že příště to musíme udělat jinak, aby to konečně bylo správně…

Snažíte se pracovat rychle nebo si dáváte na čas?
Musí se pracovat rychle, ale ne vždy to jde.

Co je pro vás při práci největší překážkou?
Závist.

Co děláte, když nemůžete vyřešit nějaký problém?
To se ještě nestalo.

Jaký je váš oblíbený typ klienta?
Ten, který má vizi, čeho chce v cíli dosáhnout – ačkoliv cesta je trnitá.

 


 
 
Aktuality o informačních technologiích a architektuře vychází od roku 1999.
Vydává Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. ve spolupráci s earch.cz
 
© Copyright 2007 - 2012 Centrum pro podporu počítačové grafiky s.r.o. a earch.cz. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.