Rekonstrukce a dostavba areálu firmy Steel Partner
REALIZACE
Původně rodinný dům s rozsáhlým pozemkem, situovaný na rušné křižovatce v Ostravě-Porubě, byl upraven pro potřeby firmy Stell Partner a doplněn o nový objekt s multifunkčním využitím, určený ...
Rekonstrukce nádražní budovy a restaurace Poděbrady
REALIZACE
Jedna z prvních funkcionalistických nádražních budov na našem území, navíc nedávno prolášena za kulturní památku, se v roce 2015 dočkala částečné rekonstrukce. Záměr byl jasný - částečně ...
Obytná zóna K Lukavici
REALIZACE
Projekt představuje 18 řadových nízkoenergetických rodinných domů s kompletní novou dopravní a technickou infrastrukturou. Rodinné domy jsou koncipovány ve dvou velikostních kategoriích 4+kk a 5+kk.

PROFIL

Domy postavené v továrnách

[17.10.2015] Design staveb ateliéru Cubespace je většinou pojednán jako jednoduchá kubická až minimalistická architektura, ve které se spojuje skromnost s funkčností. Nikdy nejde o exhibici nebo zbytečné plýtvání, na prvním místě je naopak snaha o co nejefektivnější využití prostředků klienta.

Cubespace se specializuje na individuální architektonické návrhy modulárních staveb. Klient s architektem prochází procesem tvorby od hmotové studie, přes realizaci v tovární hale až po následné složení a kompletaci na pozemku.
Ateliér založili před osmi lety Ondřej Fuchs, který byl do té doby jedním z partnerů v architektonickém ateliéru Archplan, a Martin Kokta, tehdejší ředitel pražské pobočky firmy Konstrukce Media. Společně se rozhodli založit produkci vlastního modulárního systému s ocelovou nosnou rámovou konstrukcí.

Původní motivací bylo vytvoření opozice či protiváhy typovým katalogovým projektům rodinných domů s často pochybnou kvalitou architektonického zpracování. Cílem, za nímž se vydali, bylo vytvořit stavební systém, který bude mít nízké pořizovací náklady, ale přitom bude dostatečně flexibilní, aby se dokázal přizpůsobit měnícím se potřebám klienta v průběhu života. „Největší motivací pro nás byla touha to dokázat,“ popisuje začátky ateliéru Martin Kokta.
Od té doby má společnost za sebou řadu projektů a realizací školských a sportovních staveb, administrativních objektů, rodinných domů nebo technologických modulů. Tyto stavby realizuje ve svém výrobním závodě.

Chod a členění ateliéru

Oba partneři si mezi sebou dělí povinnosti související s řízením chodu ateliéru. Architekt Ondřej Fuchs především koordinuje práci členů projekčního týmu a jedná s úřady a investory. Martin Kokta je zodpovědný za marketing a také za jednání s investory a především zajišťuje koordinaci a kontrolu procesu ve výrobním závodě a na stavebním pozemku. I v tomto případě se potvrzuje pravidlo společné většině dvoučlenných architektonických ateliérů, že pro fungující spolupráci musí být jeden z dvojice více umělec a druhý více manažer. Tím se vzájemně doplňují a tvoří společnou funkční jednotku.

S ateliérem spolupracuje zhruba dalších 25 členů týmu. Ti se postupně vyprofilovali a do společného seskupení vnášejí svou specializaci, například parametrickou architekturu, design interiérů, stavební fyziku a energetické charakteristiky budov, nebo se soustředí na koordinaci inženýrů zpracovávajících profesní části dokumentace. V tomto složení realizují ročně v průměru pět staveb ve vlastním výrobním závodě a vedle toho vytvoří deset projektových dokumentací.

Zjednodušeně se ateliér dělí podle zaměření činnosti na čtyři sekce, jež však nejsou v rámci působení jednotlivých členů týmu striktně odděleny. První se zabývá modulární architekturou, věnuje se čistě problematice, jež souvisí s kontejnerovými, modulárními a mobilními stavbami. Představuje projekční část a výrobní závod, kde jsou realizovány modulární stavby, které společnost navrhne. Druhá se soustřeďuje na návrhy klasické a parametrické architektury, třetí se věnuje designu interiérových prostor a zároveň grafickému zpracování corporate designu a tiskových materiálů. Čtvrtá sekce představuje samotný výrobní závod, kde jsou realizovány modulární stavby, které společnost ve své projekční části navrhne.

Modulární architektura

Prefabrikovaný způsob výroby budov se po krátké odmlce dostává opět do popředí. Takzvané modulární stavění s sebou přináší několik výhod, které jsou právě v dnešní době na špičce hodnotového žebříčku – rychlá montáž, možnost dodatečných změn velikosti objektu v závislosti na aktuálních potřebách uživatele a relativně snadná demontáž s potenciálem opětovné výstavby na jiném místě. Snahou ateliéru je nejen projektování a výroba domů, ale i šíření myšlenky alternativní výstavby. Proto se také věnuje organizaci výstav či přednášek předních světových architektů, zabývajících se modulárními a mobilními stavbami. Široká veřejnost tak v rámci festivalu Architecture Week v Praze měla v roce 2008 možnost navštívit a vyslechnout přednášku Jennifer Siegal z USA či o rok později Marta de Jonga z Holandska, kteří prezentovali své názory a zkušenosti.

Parametrická architektura

Tvorba ateliéru se neomezuje jen na navrhování modulárních staveb. Vznikají zde i tradiční architektonické projekty či územní studie. Další specializací ateliéru je parametrická architektura, při jejímž vývoji a aplikaci ateliér spolupracuje s pedagogem Milošem Floriánem z Fakulty architektury ČVUT. Těžiště parametrické architektury spočívá v procesu navrhování, kdy výsledná forma budovy nemusí nutně vyžadovat náročné technologické procesy výstavby. Tento způsob tvorby projektu vede k maximální možné optimalizaci návrhu v závislosti na požadovaných charakteristikách objektu. Vyšší náročnost při tvorbě návrhu by naopak měla přispívat ke snížení nákladů na výstavbu a zvýšení efektivity provozu takového díla. Zapojení principů parametrické architektury by měl být přirozený krok v procesu tvorby architektury.

Pro vytváření projektové dokumentace a virtuálního modelu Cubespace využívá ArchiCAD. Ateliér má dohodnutá pravidla pro „hygienu“ projektování tak, aby pro práci všech členů existoval jednotný systém v předem definovaných vrstvách s přesně definovanými typy čar a prvků. Projektanti a architekti se tak snadno orientují v projektech ostatních členů týmu. Pro potřeby ateliéru byl také vytvořen například knihovní prvek konstrukce modulu, která má téměř vždy atypické rozměry, a takto bylo umožněno efektivněji využívat projektování v návaznosti 2D a 3D prostoru. V současnosti je program používán pro všechny fáze dokumentace stavby – od studie až po detaily pro prováděcí dokumentaci a výkazy materiálu pro realizaci stavby.

Popis fotografií:

1 Mateřská škola v Březiněvsi, k realizaci stavby ze třinácti modulů přispěla i koncepce možností její transformace v budoucnu (základní škola, domov důchodců), což modulární stavby dobře umožňují, 2013
2 Sasanka, mobilní výstavní pavilon určený pro propagaci modulární architektury, 2010
3 Rodinný dům v Černošicích, jednoduchá bílá kubická hmota s kontrastní dřevěnou terasou, 2011
4 Rodinný dům v Letňanech, podlouhlý tvar objektu byl podmíněn úzkou parcelou. Stavba s dispozicí 3+kk je postavena z pěti modulů, 2010
5 Rodinný dům ve Studenci, dispozice je řešena s důrazem na maximální efektivitu využití prostoru a možnost dalšího rozšíření, 2013
6 Zázemí dětského dopravního hřiště v Praze- Bohnicích, forma kvádru, pojednaného dřevěnou trámečkovou fasádou v odstínu šedé, kontrastuje s vybranými částmi vstupu a okolím oken, 2011
7 Prodejní showroom pro developerský projekt Pri Myte, Bratislava, 2014
8 Mateřská škola ve Štěrboholech, modulový systém umožnil realizaci ve dvou etapách bez narušení provozu školky, 2013
9 Zázemí dětského hřiště Bory Mall v Bratislavě, 2014
10 Infocentrum, modulová stavba na náměstí Republiky v Plzni, která je součástí projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, 2014

10 otázek pro Martina Koktu

Jaká je vaše charakteristická vlastnost?
Jít si za svým cílem bez ohledu na to, co to stojí.

Co vás dokáže nejvíc rozčílit?
Lidská blbost a neschopnost.

Čím trávíte nejvíc času mimo práci?
Rodinou a sportem.

Které město či zemi chcete navštívit?
Pobaltí a Balkán.

Kterou stavbu, prostor nebo místo obdivujete?
Takovou, která je technicky, ekonomicky i uživatelsky v souladu.

Kterou stavbu, prostor nebo místo nesnášíte?
Nesmyslné pomníky a podpis architekta v místě, kde se to nehodí.

Jaký materiál či barvu máte nejraději?
Ocel.

Máte raději fázi vymýšlení studie nebo dozor na stavbě?
To první.

Co je pro vás při práci největší překážkou?
Lidská blbost a neschopnost.

Jaký je váš oblíbený typ klienta?
Ten, který tvoří projekt s námi, a nevymýšlí si hlouposti.

Jaroslav Sládeček
 


 
 
Aktuality o informačních technologiích a architektuře vychází od roku 1999.
Vydává Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. ve spolupráci s earch.cz
 
© Copyright 2007 - 2012 Centrum pro podporu počítačové grafiky s.r.o. a earch.cz. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.