Rekonstrukce a dostavba areálu firmy Steel Partner
REALIZACE
Původně rodinný dům s rozsáhlým pozemkem, situovaný na rušné křižovatce v Ostravě-Porubě, byl upraven pro potřeby firmy Stell Partner a doplněn o nový objekt s multifunkčním využitím, určený ...
Rekonstrukce nádražní budovy a restaurace Poděbrady
REALIZACE
Jedna z prvních funkcionalistických nádražních budov na našem území, navíc nedávno prolášena za kulturní památku, se v roce 2015 dočkala částečné rekonstrukce. Záměr byl jasný - částečně ...
Obytná zóna K Lukavici
REALIZACE
Projekt představuje 18 řadových nízkoenergetických rodinných domů s kompletní novou dopravní a technickou infrastrukturou. Rodinné domy jsou koncipovány ve dvou velikostních kategoriích 4+kk a 5+kk.

POSTŘEH

stránka 1 2 3 4

Normy nebo normalizace

[25.6.2008] První střet s normami jsem zažil jako student Fakulty strojní ČVUT, když jsem odevzdával výkres převodovky, základní úkol prvního semestru. Odborný asistent mi jej začerveněný vrátil, neboť prý neodpovídal technickým normám. Když jsem přepracovaný výkres odevzdával, přebíral jej zastupující pedagog. Opět mi jej vrátil. Začerveněný nejen v místech, která předtím „prošla“, ale i tam, kde jsem provedl opravy přesně podle předchozích instrukcí. Neodpovídal totiž normám...

 

Parametrická architektura

[11.4.2008] I když se počítače v architektonických kancelářích objevily v masovém měřítku relativně nedávno, stačily už ovlivnit náš způsob práce i výslednou architekturu. Některé dříve zdlouhavé a náročné práce byly za jejich pomoci zjednodušeny a některé dokonce zmizely. Ztratil se rozdíl mezi opakováním stejných a opakováním různých prvků. Je ale tento posun tak výrazný, aby mohl definovat nový architektonický směr?

 

Vše co je důležité

[17.1.2008] Minulý rok utekl neuvěřitelnou rychlostí, rychleji než rok předchozí. Letošní, dvou tisící osmý, uběhne jistě ještě víc. Na tomto vnímání času moc pozitivního není. Přesto však: rychle plynoucí čas zřetelně vymezuje hranici mezi věcmi podstatnými a nepodstatnými. Na první pohled velká témata mizí za zády.

 

Zaměřeno na stavební školy

[18.9.2007] Během svého působení v Cegra jsem byl mnohokrát tázán, jakým způsobem naše společnost podporuje školy a studenty s dovětkem, zda dodáváme software zdarma. Také jsem kdysi zaslechl názor, že bychom měli platit pedagogy, kteří ArchiCAD učí. Oba tyto impulsy evokují dojem jako by školství, tedy přesněji výuka CAD technologií, stála a padala se softwarem „zadarmo“.

 

Upgrade? Záleží jaký a jak často

[15.6.2007] Každý výrobce softwaru přichází čas od času s novou verzí aplikace. Z pohledu uživatele je nazývána upgrade, neboť se v podstatě jedná o vylepšený program. Upgrade je legálním držitelům softwarového produktu většinou nabízen za cenu výrazně nižší, než by stál program nový. Někteří uživatelé se upgradu nemohou dočkat, jiní mají předem neopodstatněné obavy.

 

Co znamená globalizace v IT pro majitele softwaru?

[15.4.2007] Cílem právního nebo ekonomického spojení podniků, jehož prostřednictvím vznikají nadnárodní koncerny, je optimalizovat daňové zatížení a umístění kapitálu a výroby a vytvářet nové trhy pro výrobky. Takové akvizice jsou jedním z projevů globalizace. Konkrétní záměry aktérů akvizice jsou však různé – od likvidace konkurenta, přes rozšíření produktového portfolia až po získání technologie nebo know-how. Výsledek akvizice se však ne vždy zcela ztotožňuje s původními záměry jejích iniciátorů.

 

O bilancování a plánování

[15.12.2006] Závěr roku svádí k bilancování. Nejen k němu. Očekávání nadcházejícího vede i k uvažování o tom, jak dál. Stavíme na minulosti, žijeme v přítomnosti, hledíme do budoucnosti. Nesvádí konec roku také k plánování?

 
stránka 1 2 3 4
 
 
Aktuality o informačních technologiích a architektuře vychází od roku 1999.
Vydává Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. ve spolupráci s earch.cz
 
© Copyright 2007 - 2012 Centrum pro podporu počítačové grafiky s.r.o. a earch.cz. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.