Rekonstrukce a dostavba areálu firmy Steel Partner
REALIZACE
Původně rodinný dům s rozsáhlým pozemkem, situovaný na rušné křižovatce v Ostravě-Porubě, byl upraven pro potřeby firmy Stell Partner a doplněn o nový objekt s multifunkčním využitím, určený ...
Rekonstrukce nádražní budovy a restaurace Poděbrady
REALIZACE
Jedna z prvních funkcionalistických nádražních budov na našem území, navíc nedávno prolášena za kulturní památku, se v roce 2015 dočkala částečné rekonstrukce. Záměr byl jasný - částečně ...
Obytná zóna K Lukavici
REALIZACE
Projekt představuje 18 řadových nízkoenergetických rodinných domů s kompletní novou dopravní a technickou infrastrukturou. Rodinné domy jsou koncipovány ve dvou velikostních kategoriích 4+kk a 5+kk.

POSTŘEH

Výpočet energetické náročnosti budovy

[14.10.2015] BIM projekt umožňuje zpracování různých analýz včetně výpočtu energetické náročnosti. Ověřit, zda výpočty budou odpovídat realitě, lze vyhodnocením již obývaného objektu. Pro relevantní využití výpočtového nástroje jsou logicky zásadní praktické zkušenosti s ním. Poprvé jsme výpočet testovali před rokem v ArchiNEWS 2, teď před námi stojí projekt č. 2.

Případová studie

Objekt se nachází v obci Kladno. Stavba je řešena jako dvojdomek (Obr. 1) Pro energetické hodnocení byla vytvořena pouze jedna polovina objektu (Obr. 2). Nadmořská výška je 410m.n.m. Celý objekt je tří podlažní a skládá se ze suterénu, prvního nadzemního podlaží a podkroví. Podkroví je v některých částech rozděleno vertikálně do dvou podlaží (mezonetové pokoje). Obvodová konstrukce objektu je zděná (obvyklá tl. kce je 450 mm) s přidanou tepelnou izolací o síle 8 cm. Profilování fasády bylo zanedbáno. Střešní konstrukce je tvořena nosnými krokvemi s přidanou tepelnou izolací nad nosnou vrstvu. Tloušťka izolace je 8 cm.

V objektu žijí dvě osoby. Provoz objektu je vytvořen dle standardních zkušeností. Rozdělení časového období na víkendový provoz a pracovní den, pro které je definované různé časové využití objektu. Hodnoty používané pro výpočet jsou voleny dle normy. Dům je vytápěn plynovým kotlem, voda je ohřívána elektrickým ohřívačem.

Vypočtená spotřeba energie
Plyn: 14 502 kWh/rok
Elektřina: 6751 kWh/rok

Klíčové hodnoty (Obr. 3)

Skutečná spotřeba energie
Plyn:

  • období: 11.7.2011-6.7.2012 16 279 kWh/rok
  • 7.7.2012-1.7.2013 16 441 kWh/rok
  • 2.7.2013-2.7.2014 14 484 kWh/rok
Elektřina:
  • 5120 kWh/rok

Zhodnocení plynu:
Výsledky ze třech období byly zprůměrovány a rozdíl mezi vypočtenou a skutečnou energií na vytápění je 1232,7 kWh/rok. Tato hodnota činí v přepočtu na peníze rozdíl 2032 Kč/rok. Rozdíl pro jeden měsíc činí 170 Kč/měs.

Zhodnocení elektřiny:
Skutečná cena elektřiny nebyla dodaná pro kompletní rok, ale jen pro zhruba 3/4 roku, zbytek byl odhadnut. Rozdíl mezi skutečnou a vypočítanou hodnotou je 1631 kWh/rok.Tato hodnota činí v přepočtu na peníze rozdíl 5282Kč/rok. Rozdíl pro jeden měsíc činí 440 Kč/měs. Vypočet je však na straně bezpečnosti a rozdílové peníze by byli vráceny.

Doba zpracování BIM projektu:
Modelování objektu: 6 hodin.
Nastavení pracovních profilů, provzů atd.: 1 hodina.
Odstranění nekrytých ploch: 4 hodiny

Postřehy: v modelu nelze odstranit nekryté plochy, které jsou tvořeny bočním čelem desek a stěn. U stěn to lze vyřešit změnou priority či úpravou referenční čára atd., ale je třeba vědět jak na to. Podklady k vypracování modelu byly bez tloušťek skladeb kcí (výkresová dokumentace pro rekonstrukci). Podlahu jsem tedy rozumně odhadoval. Komplikované a zdlouhavé odstraňování nekrytých ploch. Někdy je nutné ve velké míře změnit model, což není moc praktické a zabere to spoustu dalšího času.

Jan Červenka
 


 
 
Aktuality o informačních technologiích a architektuře vychází od roku 1999.
Vydává Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. ve spolupráci s earch.cz
 
© Copyright 2007 - 2012 Centrum pro podporu počítačové grafiky s.r.o. a earch.cz. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.