Rekonstrukce a dostavba areálu firmy Steel Partner
REALIZACE
Původně rodinný dům s rozsáhlým pozemkem, situovaný na rušné křižovatce v Ostravě-Porubě, byl upraven pro potřeby firmy Stell Partner a doplněn o nový objekt s multifunkčním využitím, určený ...
Rekonstrukce nádražní budovy a restaurace Poděbrady
REALIZACE
Jedna z prvních funkcionalistických nádražních budov na našem území, navíc nedávno prolášena za kulturní památku, se v roce 2015 dočkala částečné rekonstrukce. Záměr byl jasný - částečně ...
Obytná zóna K Lukavici
REALIZACE
Projekt představuje 18 řadových nízkoenergetických rodinných domů s kompletní novou dopravní a technickou infrastrukturou. Rodinné domy jsou koncipovány ve dvou velikostních kategoriích 4+kk a 5+kk.

POSTŘEH

CAD jsme zvládli. A co BIM?

[1.5.2013] Informace a data jsou surovinou 21. století. Nároky na kvalitu a efektivitu ve všech oborech, tedy i projektování a stavebnictví, stoupají.

Z tohoto důvodu se do popředí stále více dostává BIM (Building Information Model). Přechod na tento systém je často přirovnáván k mentálnímu přechodu od rýsovacích prken k projektování prostřednictvím počítačů. Informace o BIM se již objevují i v masmédiích. O BIM jako novém trendu v projektování, výstavbě, správě a údržbě budov nedávno uveřejnily Hospodářské noviny článek. Mimo jiné uvádí, že významný český investor jej využívá pro svůj projekt v Rusku, a že v ČR by měl být použit u první veřejné zakázky, rekonstrukce Státní opery.

Při čtení článku mě zarazila jedna věc. BIM systém je na našem trhu téměř dvacet let, a přesto znalosti o tomto nástroji nejsou dostatečné.

BIM je proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího životního cyklu. Tento informační, digitální, model reprezentuje fyzický a funkční objekt s jeho charakteristikami a slouží jako otevřená databáze informací pro jeho zrealizování a provoz po dobu užívání. Při přechodu na BIM je nutno si uvědomit, že se nejedná pouze o nainstalování softwarového řešení, ale o zásadní změny v systému práce projektanta a ateliéru – v myšlení, pracovních postupech a návycích, jež vedou k nové metodice práce, resp. spolupráci všech účastníků projekčního či stavebního procesu v reálném čase na jednom modelu budovy.

Přejít na BIM, i když ve všech směrech znamená kvalitativné nový přístup k projektování, je v podstatě jednoduché. Řešení jsou dvě. Pořídit si ArchiCAD, a to včetně školení, jak jej správně používat. V případě, že již ArchiCAD máte, stačí pouze školení.
Tomáš Lejsek
 


 
 
Aktuality o informačních technologiích a architektuře vychází od roku 1999.
Vydává Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. ve spolupráci s earch.cz
 
© Copyright 2007 - 2012 Centrum pro podporu počítačové grafiky s.r.o. a earch.cz. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.