Rekonstrukce a dostavba areálu firmy Steel Partner
REALIZACE
Původně rodinný dům s rozsáhlým pozemkem, situovaný na rušné křižovatce v Ostravě-Porubě, byl upraven pro potřeby firmy Stell Partner a doplněn o nový objekt s multifunkčním využitím, určený ...
Rekonstrukce nádražní budovy a restaurace Poděbrady
REALIZACE
Jedna z prvních funkcionalistických nádražních budov na našem území, navíc nedávno prolášena za kulturní památku, se v roce 2015 dočkala částečné rekonstrukce. Záměr byl jasný - částečně ...
Obytná zóna K Lukavici
REALIZACE
Projekt představuje 18 řadových nízkoenergetických rodinných domů s kompletní novou dopravní a technickou infrastrukturou. Rodinné domy jsou koncipovány ve dvou velikostních kategoriích 4+kk a 5+kk.

ROZHOVOR

Jak říkal Baťa: Pohyb je život, stání smrt

[23.9.2015] Jaké výhody může přinášet BIM ve fázi výstavby? Prosazuje se u nás pouze na staveništích nadnárodních firem nebo se s ním můžeme setkat i v praxi ryze české a k tomu navíc rodinné stavební firmy? Co je pro takovou firmu motivací pro zavedení BIM? Na tyto i další otázky jsme se zeptali Antonína Borýska, vedoucího projekčního oddělení zlínské stavební firmy Navláčil.

Jak funguje taková rodinná stavební firma?

Pochopitelně je to jiné ve srovnání s firmou s vlastníky, kteří do firmy nejsou tolik emočně vtaženi. Firma Navláčil má kořeny v roce 1992, tehdy Martin Navláčil začal podnikat jako fyzická osoba. S postupem doby a růstem objemu stavebních prací se do podniku zapojili i ostatní členové rodiny – manželka, tři synové a další příbuzní. Rodina je dobrý základ a na tom je vše postavené. Vše se řeší lidštěji a dbá se na dlouhodobé vztahy.

Jak firmu vaší velikosti zasáhla ekonomická krize a jak jste reagovali na recesi?

Zareagovali jsme v duchu hesla, že krize je příležitost. Všechny firmy byly postaveny do stejné situace, ale každá se zachovala jinak. Firma Navláčil šla cestou budování značky a silných vztahů s obchodními partnery a vyhledávala možné inovace. Proto se teď můžeme bavit i o projekčním oddělení v naší firmě.

Jako stavební firma disponujete projekčním oddělením. Je obvyklé mít projekční oddělení ve firmě takového typu a velikosti, jako jste vy?

Rozhodně to nelze vnímat tak, že děláme všechno. Naopak je to služba a pomoc pro náš segment zákazníků – tedy stavebníky průmyslových a souvisejících objektů. Můžeme tak investorovi pomoci od zpracování studie až po předání klíčů. Takový servis běžně realizační firmy nenabízejí. Přibývá ale investorů, kteří chtějí projekt i výstavbu řešit s jedním týmem lidí, aby měli víc prostoru na své vlastní podnikání. Samozřejmě je to o důvěře a závazku, kdy nesmíme zklamat.

Využíváte BIM nástroje v projekční praxi. Jakým způsobem se vám daří BIM procesy přenášet přímo na stavbu?

Když dřív projektanti řešili problém, jak si předat informace k plánované výstavbě, měli pár základních nástrojů jako tužku, papír a pravítko. Proto vymysleli pravidla a normy pro papírovou projektovou dokumentaci, které dodnes dodržujeme. Nicméně svět je mnohem složitější, je několikanásobně víc materiálů a technických řešení, které skládáme dohromady, a díky výpočetní technice i úplně jiné možnosti projektování.
Vnímám silně nutnost projektování formou BIM, zatím jsme ale na začátku. V informačním modelu budovy vidím velkou budoucnost. Projektanti by měli virtuálně stavět objekty, komplexně propojovat stavební a konstrukční část, technické zařízení budovy včetně vnímání tepelné techniky. Zároveň by měli v každé fázi znát reálnou cenu díla a prvků, které používají, aby mohli vytvářet optimální řešení. Výstupy jejich práce by se měly dát rychle automaticky vygenerovat, protože je zřejmé, že nás čeká pestrý vývoj v předávání informací mezi projektanty, investorem, úřady, stavbou a dalšími subjekty, kterých se projekt týká. Papírová forma přestává mít původní smysl a bude pouze doplňková k virtuálnímu projektu.

Ovlivňují inovace plynoucí ze zavádění BIM zaběhnuté procesy na stavbě?

Ve srovnání s běžnou dokumentací stavby informační model budovy umožňuje zrychlit porozumění projektu a jeho kontrolu a šetřit tak čas všech zúčastněných stran. Není nutné vysvětlovat stavbu na výkresech a v dokumentech, ale naopak lze okamžitě procházet 3D projekt. Pro všechny je jednodušší pochopit souvislosti. K tomu je nutné, aby byli projektanti připraveni učit se nové postupy a aby tvůrci programů nabídli dokonalejší nástroje.

Jak jsou na tom s nároky na BIM vaši investoři? Požadují jej po vás a dovedou data o budově vzniklá během výstavby využívat?

Masově není BIM prezentován a investoři, stavební dozor či správci majetku v podnicích tak většinou nevědí o jeho existenci. Pokud dnes přijdete s vizualizací projektu, tak je to maximum očekávaného, a přitom ani to není běžná nabídka. My sami tedy musíme prezentovat jeho výhody, především ty dlouhodobé. Zrovna nedávno jsem s jedním zákazníkem virtuálně procházel budovu. Muselo to na něj působit jako nějaká počítačová hra, akorát v jeho budoucím objektu. Byl těmi možnostmi unesen!

Uvítala by vaše firma zavedení BIM na úrovni státní správy, tedy BIM povinný pro všechny stavební veřejné zakázky?

Plošné zavedení požadavku BIM do výběrových řízení státu a veřejných institucí by bylo zpočátku jistě šokem. Z dlouhodobého pohledu je ale přece potřeba vybírat zakázky nejen podle ceny, ale i kvality. A myslím, že právě BIM může zavést nová kritéria, která jsou díky tomuto systému ověřitelná a hlavně porovnatelná.
Pokud nyní nejsou vypracovány normy, jak by se měly zadávat zakázky tak, aby byly kvalitní, pak nelze kvalitu vyžadovat a hlavně poměřovat! Pak vyhraje nekvalitní návrh s nejnižší cenou. Pokud někdo navrhuje tužkou na papír, pak je jistě také nejlevnější. Chybí tomu ale dlouhodobá inovace a další ekonomické synergické efekty, nějaký smysluplný vývoj. Jak říkal Baťa: Pohyb je život, stání smrt.

BIM změní dosavadní role a odpovědnosti ve stavebnictví. Dokážete si z pohledu stavební firmy představit změny, které jsou před námi?

Je to naprostá změna. Lidé se už nebudou dívat na budovu do papíru, ale do 3D modelu, který si dnes můžeme i vytisknout! Ale vážně. Slibuji si od toho mnohem vyšší přehlednost, rychlost a snadnou fakturaci. Předejde se kolizím a problémům a v neposlední řadě dojdeme k lepšímu řízení budov, které jsou stále komplikovanější. Technicky budou objekty kvalitnější a o to by nám mělo jít především. Myslím, že je to slibná inovace, kterou bychom měli začít rychle využívat.

Petr Vaněk
 


 
 
Aktuality o informačních technologiích a architektuře vychází od roku 1999.
Vydává Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. ve spolupráci s earch.cz
 
© Copyright 2007 - 2012 Centrum pro podporu počítačové grafiky s.r.o. a earch.cz. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.