Rekonstrukce a dostavba areálu firmy Steel Partner
REALIZACE
Původně rodinný dům s rozsáhlým pozemkem, situovaný na rušné křižovatce v Ostravě-Porubě, byl upraven pro potřeby firmy Stell Partner a doplněn o nový objekt s multifunkčním využitím, určený ...
Rekonstrukce nádražní budovy a restaurace Poděbrady
REALIZACE
Jedna z prvních funkcionalistických nádražních budov na našem území, navíc nedávno prolášena za kulturní památku, se v roce 2015 dočkala částečné rekonstrukce. Záměr byl jasný - částečně ...
Obytná zóna K Lukavici
REALIZACE
Projekt představuje 18 řadových nízkoenergetických rodinných domů s kompletní novou dopravní a technickou infrastrukturou. Rodinné domy jsou koncipovány ve dvou velikostních kategoriích 4+kk a 5+kk.

ROZHOVOR

BIM není inovace. Je jejím základním předpokladem

[30.1.2015] Petr Matyáš se intenzivně zabývá problematikou BIM osm let. Během nich projekční ateliér di5 architekti inženýři, v němž působí, plně přešel na zpracování projektů pomocí této technologie. Spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu připravil tříletý program zavedení metodiky BIM v českém stavebnictví. Podle slov Petra Matyáše BIM přinese jednotnou datovou základnu, povede ke zprůmyslnění stavebnictví a podpoří využití moderních technologií.

Co bylo pro vás hlavním impulsem pro zavedení BIM? 

Od samého začátku fungování našeho ateliéru, to znamená již před dvaceti lety, jsme se zabývali 3D modelováním. Vždy jsme se snažili v průběhu prací na projektu udržovat 3D virtuální model stavby. Přechod na BIM byl vlastně pouze logický vývoj.
Jak přechod hodnotíte zpětně?
Jednoznačně nám pomohl ve vlastní projekční činnosti a umožnil rozšířit služby. V širším kontextu díky němu můžeme na stavebnictví pohlížet jako na celek – vidíme problém neefektivity v porovnání s průmyslem, která je více než dvojnásobná, nekvalitu, postoj investorů, že nejnižší možná cena jim může přinést dlouhodobou výhodu na trhu. BIM proto chápeme jako základní předpoklad pro zavedení nutných inovací do stavebního procesu a možnost, jak se na těchto inovacích a jejich vývoji podílet. 

Využíváte BIM pro všechny zakázky nebo u některých projektů vyhodnotíte situaci a technologii nenasadíte?

BIM nástroje využíváme u všech zakázek, včetně těch, u nichž jsou konečným výstupem pouze 2D data nebo 2D výkres. To se týká prakticky pouze projektů, kde spolupracujeme s týmem, který BIM data nepoužívá, nebo zakázek, kde pořízená data slouží v 2D systémech. Je třeba si uvědomit, že samotné kreslení v BIM softwaru ještě neznamená plnohodnotné využívání BIM technologií. Pokud jde o náš ateliér, BIM technologie nasazujeme u všech projektů. Zpracováváme plnohodnotný model, který lze využít i v dalších etapách výstavby. To znamená po celou dobu životnosti objektu. Dnes již neřešíme, jakým způsobem zpracovat model v průběhu přípravy projektu, a jak spolupracovat se specialisty v rámci BIM. Tuto etapu již máme za sebou. Z pohledu vývoje hlavně řešíme, jak připravit model, aby byl využitelný pro dodavatele stavby a především pro vlastníka budovy. Zde narážíme na neochotu dodavatelů poskytovat data v průběhu výstavby, aby dokumentace skutečného stavu vznikala průběžně formou neustálé aktualizace modelu, a ne až na závěr – po skončení stavby, kdy již není možné řadu věcí ověřit.
BIM je především o spolupráci a nastavení pravidel mezi jednotlivými účastníky stavebního procesu. Jak vnímáte tuto skutečnost i s ohledem na to, že si pod tímto pojmem každý může představit něco jiného? A navíc podmínky pro uplatňování BIM nejsou u nás prozatím nijak specifikovány…
Pro práci v BIM máme nastavena interní pravidla. Při jejich tvorbě jsme vycházeli ze zahraničních zkušeností a materiálů CZ BIMu, jehož jsme aktivními členy. Poznatky s tvorbou našich standardů jsme úspěšně využili při přípravě BIM standardů (BEP) pro projekt přípravy a výstavby nové budovy ČSOB, za který jsme spolu s IKA DATA obdrželi cenu v soutěži Facility management Projekt roku.

Jak funguje spolupráce se stavebními firmami a jak reagují na možnost využití dat z informačního modelu? 

Zde vidím v současnosti největší slabinu v nasazení BIM v Česku. Naštěstí přístup investorů, kteří BIM začínají využívat, vede řadu stavebních firem k názoru, že na tom BIMu možná něco bude. Věřím, že i dodavatelé staveb objeví jeho výhody a budoucí úspory, které jim přinese.
A jak reagují investoři na možnost disponovat informacemi o budově?
V poslední době se začínají na trhu objevovat investoři, kteří za námi přicházejí s požadavkem získat v průběhu projektu BIM data pro správu budov. Vidí výhody BIMu zejména ve správě budov. Pochopili, že jsou to především oni, kteří z něj budou mít největší výhodu, a to nejenom v provozu budov, ale i v podobě zlepšení projekční přípravy a zkvalitnění a zrychlení výstavby. 

Vytvoření podmínek pro BIM na úrovni veřejných investic je určitě velká výzva. Jak se v tomto směru jako komerční subjekt snažíte ovlivňovat prostředí, ve kterém fungujete, tedy české stavebnictví?

Snažíme se o to především prostřednictvím sdružení CZ BIM, konkrétně sekce pro legislativu. Zejména je zapotřebí osvěta mezi jednotlivými subjekty působícími na trhu – investory, stavebními firmami a státní správou. Jako firma jsme se zúčastnili řady konferencí, schůzek a prezentací, na kterých se snažíme vysvětlit výhody zavedení BIM pro každého.
Informační modelování budov by mohlo zefektivnit české stavebnictví. Jaké zásadní kroky je podle vás potřeba učinit?
Je zapotřebí vysvětlit státní správě, že BIM není pouze nástroj pro projektování, nástroj pro stavbu nebo pro správu budov. Hlavně je zapotřebí dokázat sjednotit jednotlivé činnosti, kde by pro stát a stavebnictví byl BIM přínosem. Je nutné spojit do jednotných standardů přípravu investičního záměru, projekční přípravu, standardy pro výběrová řízení a zejména systémy pro správu státních budov. Když to převedeme do legislativy, tak hovoříme z pohledu stavebních standardů o Ministerstvu průmyslu a obchodu, veřejných zakázek o Ministerstvu pro místní rozvoj a co se týče nakládání s majetkem státu a CRAB o Ministerstvu financí. 

Kolik času budeme potřebovat pro zavedení BIM? 

V současné době jsme spolu se sekcí stavebnictví Ministerstva průmyslu a obchodu, konkrétně náměstkem Kolibou a jeho týmem, připravili tříletý program zavedení metodiky BIM v českém stavebnictví. V jeho rámci byly stanoveny jednotlivé úkoly, které je nutné v průběhu těchto let udělat. Naštěstí na Ministerstvu průmyslu dobře rozumějí výhodám, které BIM českému stavebnictví přinese, a jaký pozitivní efekt bude mít zavedení BIM technologií pro zvýšení efektivity státních investic.

Co byste vzkázal těm, kteří ještě BIM metodice nepřišli na chuť?

Jako představitel privátní firmy působící na trhu, který během několika málo let bude pouze o BIM technologiích, musím odpovědět: Nevadí, bude nás méně.

Petr Vaněk
 


 
 
Aktuality o informačních technologiích a architektuře vychází od roku 1999.
Vydává Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. ve spolupráci s earch.cz
 
© Copyright 2007 - 2012 Centrum pro podporu počítačové grafiky s.r.o. a earch.cz. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.