Rekonstrukce a dostavba areálu firmy Steel Partner
REALIZACE
Původně rodinný dům s rozsáhlým pozemkem, situovaný na rušné křižovatce v Ostravě-Porubě, byl upraven pro potřeby firmy Stell Partner a doplněn o nový objekt s multifunkčním využitím, určený ...
Rekonstrukce nádražní budovy a restaurace Poděbrady
REALIZACE
Jedna z prvních funkcionalistických nádražních budov na našem území, navíc nedávno prolášena za kulturní památku, se v roce 2015 dočkala částečné rekonstrukce. Záměr byl jasný - částečně ...
Obytná zóna K Lukavici
REALIZACE
Projekt představuje 18 řadových nízkoenergetických rodinných domů s kompletní novou dopravní a technickou infrastrukturou. Rodinné domy jsou koncipovány ve dvou velikostních kategoriích 4+kk a 5+kk.

ROZHOVOR

Touha Thomase Raua změnit svět

[23.10.2013] Kdo chce brát, ten musí také dávat. To platí i v architektuře!

Zásadním impulsem, kdy si uvědomil, že chce po sobě zanechat skutečně silnou stopu a změnit svět, se stala nešťastná událost. V deseti letech se popálil a musel dlouhou dobu strávit v nemocnici. Ocitl se podle svých slov blízko smrti. „Uvědomil jsem si, že stačí okamžik, a z tohoto světa prostě zmizím,“ říká Thomas Rau, německý architekt, který má ateliér v Amsterodamu. Svou koncepci aktivních budov a ekonomického modelu Turntoo představil na letošní konferenci Šetrné budovy.

Jaký byl váš první impuls pro navrhování ekologicky udržitelné architektury? Když jste začínali, tak to nebylo tolik aktuální téma jako dnes.
Ano, ve skutečnosti to byl handicap. Kancelář jsem založil před jednadvaceti lety a uměl jsem stavět pouze trvale udržitelné budovy. Nemám tušení, jak navrhovat neekologické nebo neudržitelné budovy. Nešlo o nějaké prozření v mém životě, je to mojí součástí. Již od doby, kdy mi bylo nějakých deset, dvanáct let jsem se o tato témata zajímal. Jak bychom se měli starat o společnost, jak stavět budovy, jak měnit naše zvyklosti a postoje. Architektura je toho pouhou součástí.

Bylo těžké se prosadit?
Ano i ne. Říkal jsem si, že to je to, co umím. Jestli je na této planetě někdo, kdo chce mít ekologickou stavbu, je vítán. A to fungovalo. Zpočátku pomalu, ale fungovalo. Teď, když jsem o dvacet let starší, máme přes sto realizací, což považuji za úspěch. Nakonec to Touha Thomase Raua změnit svět Kdo chce brát, ten musí také dávat. To platí i v architektuře! dopadlo tak, že jsme nesloužili klientovi, ale vytvořili jsme vlastní trh.

A jaký je váš způsob navrhování? Používáte od počátku návrhu energetické modely?
Pracujeme se dvěma důležitými aspekty. Prvním je člověk a jeho potřeby, ten druhý je pozemek a jeho vlastnosti. Zjišťujeme, jaký je charakter místa, zabýváme se prouděním větrů, typologií krajiny a terénem, slunečními podmínkami, světlem a teplotou. K tomu jsou důležité kulturní aspekty. To jsou prvky, které je třeba studovat, než začnete s návrhem.

Co si myslíte o certifikátech typu LEED a BREEAM? Zdá se, že občas nepomáhají rozvoji udržitelné architektury.

Osobně jim říkám udržitelné kondomy. Nevěřím na ně. Certifikace pomůže optimalizovat staré chyby. Ale to, co potřebujeme optimalizovat, jsou nové chyby. Můžete změřit to, co znáte, ale nemůžete měřit to, co neznáte. Certifikace pomáhají co nejlépe optimalizovat chyby v rámci lineární ekonomiky, kdy se něco prodá a někam pošle. Není to ale cesta do kruhové ekonomiky, která znamená žádný odpad a žádné ztráty. To je princip, který uplatňujeme na našich budovách. Ve skutečnosti si myslím, že certifikace je výhodný obchodní model pro současné lobby. Udržitelnost je především o postoji ke všemu, co nějak slouží k životu. My lidé jsme tady na dovolené, jsme hosty. A musíme se tak chovat. Raději se tedy zabýváme tím, jak rozvíjet postoje a vzorce chování, než jak měřit energii, spotřebu materiálu a zdravotní nezávadnost. To dělat musíme, ale není na tom nic zvláštního. Udržitelnost není o znalostech. Víte, že pokud kouříte, ohrožujete tím své zdraví. Je to napsáno na každé krabičce. A přesto tolik lidí stále kouří.

Četla jsem o vašem projektu či ekonomickém modelu Turntoo. Jak to vlastně funguje?

V současnosti koupíme produkt, využijeme ho a vyhodíme. Myslím si, že bychom ho měli vracet výrobci. Pokud uživatel výrobek dál nepotřebuje, a není důležité, jestli to je Je důležité si uvědomit, co vkládáte a co získáváte ze společnosti. To musí být v rovnováze. Neočekávejte žádné výsledky, pokud nejste schopni poskytnout stejné hodnoty jako pobídky po pěti letech nebo pěti minutách, může ho vrátit původnímu výrobci jako vlastníkovi takového produktu. To znamená, že si nemusíme dělat starosti s certifikací, protože výrobce je odpovědný za důsledky svých činů. Pokud zůstává zároveň majitelem, přistupuje k výrobě jinak, a to platí i o budovách. Výrobek, který bude navržen jako Turntoo, bude v budoucnosti v podstatě materiálovým depem. Ve chvíli, kdy ho nepotřebujeme, se rozebere zpět na původní komponenty a materiály a nic se neztratí. V tom je rozdíl oproti recyklaci, kde se většina surovin ztrácí. Recyklace je nesmysl. Vždy je možné recyklovat vše na sto procent. Otázkou je, jakou tím tvoříme přidanou hodnotu.

Pro architekturu osmdesátých let minulého století jsou charakteristické dva proudy – high-tech a ekologická neboli udržitelná architektura. V současnosti existuje snaha je spojit dohromady pod takzvanou zelenou architekturou. Souhlasíte s tím? A pokud ano, je stejná tendence ve vašem studiu?
Nemám ponětí, co zelená architektura znamená. To, co děláme, je lowtech řešení s hightech efektem. Musíme studovat přírodu. Římané chladili všechny své veřejné budovy jednoduchým způsobem. Musíme zkoumat, jak příroda funguje, a pak to jednoduše aplikovat. Nestojí to více peněz, jen záleží na dobré koordinaci a uspořádání. Problémem je, že to není vhodné řešení pro existující business modely. Vše, co se v současné době děje, se odehrává na základě starých modelů. Sloužíme systému. Ale to já nechci. Systém má usnadňovat a zajišťovat moje potřeby. Je to naprosto převrácené. Proto musíme tento přístup změnit, musíme změnit celou společnost.

Není tedy pro vás důležité používání nejnovějších technologií, ale spíše komplexní práce s technologiemi a využívání klasických metod novým způsobem?
Pokud chcete dělat opravdu udržitelnou architekturu, je důležitý proces navrhování, lidé, design, prostě všechno. Dám vám jeden příklad. Pokud chci vytvořit energeticky nezávislý dům, jedna z prvních věcí, kterou udělám, je schůzka s IT specialisty. Protože technologické nároky a právě třeba IT parametry jsou důležité pro energetickou náročnost. Pokud si tyto věci nevyjasníte s klientem hned na začátku, nikdy se nepodaří postavit energeticky neutrální budovu.

Slyšela jsem, že vaše oblíbené projekty jsou školy a školní zařízení. Proč?
Není to tak, že by to byly naše nejoblíbenější projekty, ale děláme jich poměrně hodně. Vzdělání je ve společnosti nejdůležitějším prvkem a měli bychom dávat dětem to nejlepší. To neděláme. Pravdou je, že chceme dětem ukázat, že lze uspořádat budovu zcela odlišným způsobem. Škola je vedle rodného domu nejdůležitější budovou našeho života. Každý z nás si přesně vybavuje dům svých rodičů a svou školu, je to prostě známé prostředí.

A myslíte si, že pokud se děti budou učit v soběstačných budovách, může to změnit jejich způsob uvažování o udržitelnosti?

To je to, v co věříme a doufáme.

Hodně se mluví o tzv. CSR, Corporate Social Responsibility (společenská odpovědnost firem). Uplatňujete ji a jak?
Je důležité si uvědomit, co vkládáte a co získáváte ze společnosti. To musí být v rovnováze. Neočekávejte žádné výsledky, pokud nejste schopen poskytnout stejné hodnoty jako pobídky. V kanceláři pracujeme pouze čtyři dny v týdnu, devět hodin denně. Lidé potřebují dlouhý víkend, který budou trávit se svými rodinami, dětmi a přáteli. To je nabudí do další činnosti, protože život není jen práce, ale i zábava. Každý potřebuje rytmus. V kanceláři máme gong. První, kdo přijde stejně tak jako poslední, kdo odchází, udeří do gongu. Stejným zvukem se svoláváme ke společnému obědu. Snažíme se o způsob, jak zorganizovat kancelář a konfrontovat lidi v kanceláři s různými druhy reality. Možná, že na to někdo není zvyklý. Pro nás to je způsob práce, to, jak si organizujeme jídlo, jak oddělujeme jednotlivá roční období, zahajujeme slavnosti a oslavy. To jsou naše pobídky a výhody pro lidi, kteří s námi pracují.
Kristýna Šilhánová
 


 
 
Aktuality o informačních technologiích a architektuře vychází od roku 1999.
Vydává Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. ve spolupráci s earch.cz
 
© Copyright 2007 - 2012 Centrum pro podporu počítačové grafiky s.r.o. a earch.cz. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.