Rekonstrukce a dostavba areálu firmy Steel Partner
REALIZACE
Původně rodinný dům s rozsáhlým pozemkem, situovaný na rušné křižovatce v Ostravě-Porubě, byl upraven pro potřeby firmy Stell Partner a doplněn o nový objekt s multifunkčním využitím, určený ...
Rekonstrukce nádražní budovy a restaurace Poděbrady
REALIZACE
Jedna z prvních funkcionalistických nádražních budov na našem území, navíc nedávno prolášena za kulturní památku, se v roce 2015 dočkala částečné rekonstrukce. Záměr byl jasný - částečně ...
Obytná zóna K Lukavici
REALIZACE
Projekt představuje 18 řadových nízkoenergetických rodinných domů s kompletní novou dopravní a technickou infrastrukturou. Rodinné domy jsou koncipovány ve dvou velikostních kategoriích 4+kk a 5+kk.

NÁZOR

stránka 1 2

Barkow Leibinger: Z berlínského deníku

[17.1.2008] Americký architekt Frank Barkow založil svůj vlastní ateliér v roce 1993 v Berlíně. Na to, jak s odstupem doby hodnotí svou volbu pracovat v cizí zemi a jak vnímá rozdíly v možnostech uplatnění evropských a amerických architektů, jsme se jej zeptali u příležitosti jeho přednášky v Praze.

 

Proč se celoživotně vzdělávat?

[18.9.2007] Celoživotní profesní vzdělávání architektů je proces udržování, zlepšování a rozvíjení vědomostí, dovedností a profesních kvalit potřebných pro výkon architektonické profese, a to v průběhu celé jejich praxe. Autorizovaní architekti jsou ze Zákona o výkonu povolání a vnitřních profesních předpisů povinni se průběžně odborně vzdělávat a sledovat informace nezbytné pro správný výkon své činnosti.

 

V novém ročníku nás čeká hodně úsilí

[15.6.2007] Skutečnost, že jsme byli schopni se domluvit s Českou komorou architektů na organizaci „ceny za architekturu“, považuji za společné vítězství. To, že zvítězil rozum a odpovědnost nad pocity, je příslibem a nadějí dobré spolupráce.

 

Soutěž bude oblíbenější a zajímavější

[15.6.2007] Je mým přesvědčením, že spolupráce, dohoda a nejlépe jednota mezi lidmi je cestou k úspěchům a podmínkou k jejich delšímu přetrvání.

 

Jak se z člověka stane architekt

[15.4.2007] A jak se z něj stane navíc dobrý architekt? Čím vším by (si) měl na škole projít a co je naopak skoro až zbytečné? Málokterá vysoká škola dostatečně připraví na praxi – to je fráze, která je sice naprosto logická, ale alibisticky ji používat jako zaklínadlo je hloupost.

 

Zájem o kvalitní CAD roste, trh si to žádá

[15.12.2006] Počet prodaných licencí Archicadu vzrostl vloni v České republice meziročně o 33 %. Bylo prodáno více než 200 komerčních instalací a 250 upgradů. Počet uživatelů služby SupportPack (předplacený upgrade s automaticky nejnovější verzí Archicadu a dalšími službami jako např. zaškolení nové verze a pojištění hardwarového klíče) se zvýšil na 510. Třicet čtyři procent uživatelů Archicadu pracuje s nejnovější a nejvyšší verzí „desítkou“. Požadavek „nejaktuálnější verze“ meziročně vzrostl o 5 %. Tato čísla dokazují, že bez kvalitního IT vybavení lze na trhu architektonických a projekčních prací obstát jen obtížně.

 
stránka 1 2
 
 
Aktuality o informačních technologiích a architektuře vychází od roku 1999.
Vydává Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. ve spolupráci s earch.cz
 
© Copyright 2007 - 2012 Centrum pro podporu počítačové grafiky s.r.o. a earch.cz. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.