Rekonstrukce a dostavba areálu firmy Steel Partner
REALIZACE
Původně rodinný dům s rozsáhlým pozemkem, situovaný na rušné křižovatce v Ostravě-Porubě, byl upraven pro potřeby firmy Stell Partner a doplněn o nový objekt s multifunkčním využitím, určený ...
Rekonstrukce nádražní budovy a restaurace Poděbrady
REALIZACE
Jedna z prvních funkcionalistických nádražních budov na našem území, navíc nedávno prolášena za kulturní památku, se v roce 2015 dočkala částečné rekonstrukce. Záměr byl jasný - částečně ...
Obytná zóna K Lukavici
REALIZACE
Projekt představuje 18 řadových nízkoenergetických rodinných domů s kompletní novou dopravní a technickou infrastrukturou. Rodinné domy jsou koncipovány ve dvou velikostních kategoriích 4+kk a 5+kk.

NÁZOR

U autorského práva je to v architektuře ještě složitější . . .

[17.6.2009] Symposium o autorském právu v architektuře uspořádala v Brně ČKA ve spolupráci s justiční akademií a Ministerstvem kultury. Tohoto reprezentativního pracovního setkání se zúčastnili vedoucí odborníci z několika zemí střední Evropy, které sdílejí nejen velmi podobnou právní tradici, ale i značné příbuznosti dějin architektury i architektonické současnosti.

Praxe poslední dobou stále více ukazuje, že je třeba, aby byly přibývající střety autorskoprávní podstaty řešeny s největší možnou péčí. V minulosti bylo autorskoprávních událostí poskrovnu. Z toho plyne malá zkušenost a fakt, že právní nauka neměla dost materiálu, aby jej mohla syntetizovat a vyhodnotit.
Podbarveno je to také tím, že v době nesvobody, v totalitním režimu, byla úmyslně podporována myšlenka, že nositelem autorských práv jsou projektové ústavy a nikoliv jednotliví individuální autoři. To sice ani tehdy nebyla tak docela pravda, ale praxe tomu víceméně odpovídala, neboť málokdo byl připraven v oněch podmínkách bránit svá práva. Jednou ze světlých výjimek by Karel Hubáček, který ani v té době neohnul hřbet, choval se, jak se patří jako vyzrálá osobnost, a svá práva přiměřeně hájil. Dosáhl dokonce významného vítězství před nejvyšším soudem, kdy výrobce obskurních plastových „pokliček“ k likéru byl nucen zaplatit újmu. Přirozeně že šlo o vysílač na Ještědu. Ovšem nejde jen o práva architektů nebo autorů, i jejich partneři na druhé straně mají své oprávněné zájmy. Je přirozené, že v tom musí panovat jakási rovnováha.

Nejvážnějšími problémy vycházejícími z autorského práva je přebírání díla v průběhu zpracování, protože jako ucelené a dokončené dílo je z věcné podstaty nutno chápat projekt jako celek (souhrn) všech vývojových fázích. Dále je to otázka přiměřeného vnímání a reflexe užitných práv stavebníka, správného a přesného rozpoznání plagiátu od ještě dovolené inspirace a překvapivě i přesnější vymezení tzv. „volného panoramatu“ čili výjimky, kdy je bez souhlasu autora možno fotografovat nebo zobrazovat jeho dílo. Nelze také přehlédnout praktickou a užitnou stránku architektury, což je ovšem další specialitou tohoto druhu umění.

Jestliže platí autorské právo, jako takové je jednou z nejkomplikovanějších právních disciplín právě proto, že pojednává o velmi složitých věcech (kde se právo setkává s uměním). U autorského práva v architektuře je to ještě složitější. Na rozdíl od jiných tvůrčích disciplín, je architektonická tvorba, povětšinou tedy projektování, propletena ještě vazbami správního procesu a velmi komplikovanými souvislostmi – technickými a obchodními vztahy vrstevnatějšími než u kteréhokoliv jiného umění.

(Pozn. red.: Do září letošního roku bude z tohoto symposia vydán sborník.)
ArchiNEWS 2/09
Jan Sapák
 


 
 
Aktuality o informačních technologiích a architektuře vychází od roku 1999.
Vydává Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. ve spolupráci s earch.cz
 
© Copyright 2007 - 2012 Centrum pro podporu počítačové grafiky s.r.o. a earch.cz. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.