Rekonstrukce a dostavba areálu firmy Steel Partner
REALIZACE
Původně rodinný dům s rozsáhlým pozemkem, situovaný na rušné křižovatce v Ostravě-Porubě, byl upraven pro potřeby firmy Stell Partner a doplněn o nový objekt s multifunkčním využitím, určený ...
Rekonstrukce nádražní budovy a restaurace Poděbrady
REALIZACE
Jedna z prvních funkcionalistických nádražních budov na našem území, navíc nedávno prolášena za kulturní památku, se v roce 2015 dočkala částečné rekonstrukce. Záměr byl jasný - částečně ...
Obytná zóna K Lukavici
REALIZACE
Projekt představuje 18 řadových nízkoenergetických rodinných domů s kompletní novou dopravní a technickou infrastrukturou. Rodinné domy jsou koncipovány ve dvou velikostních kategoriích 4+kk a 5+kk.

NÁZOR

Volba každého z nás

[26.6.2016] Dodavatel obvykle nezpracovává dokumentaci, přesto vnímá komplexnost BIM prostředí od záměru po provoz a posun priorit od projektování k realizaci a provozu. Využívá rozdílně koncipované spektrum softwaru, zaměřené na kontrolu modelů, koordinace a kolizí, na přípravu a realizaci staveb (časové a zdrojové plánování), na kontrolu kvality a shromažďování informací k provozu stavby. Software generuje výkresy z modelu tam, kde je to potřebné bez ohledu na to, zda byly zpracovány, výkazy výměr a specifikace.

Tyto softwary vyžadují přípravu specifických podkladů z modelu předtím, než je lze využívat k realizaci. Jsou připraveny pro práci s dokumenty stavby (zápisy, změny, autorizace a oběh) mezi účastníky projektu. Postupně doplňují model změnami a dopady do projektu, kompletují data pro provoz. Jejich souhrn pak vytváří dokumentaci skutečného provedení. Aplikace propojují model s podklady a skutečnostmi na stavbě, kontrolu kvality a její administraci.

BIM tak přináší dodavateli ulehčení od místností přecpaných dokumentací, výkresy a zápisy. Potřebné změny musí dodavatel připravit, zpracovat podklady a postupy, vyškolit technický personál schopný v BIM prostředí pracovat. Potenciál racionalizace dodavatelských činností není v tuto chvíli odhadnutelný, ale je zřejmé, že BIM je nezbytný pro konkurenceschopnost. Práce s informacemi v reálném čase nutí účastníky projektu reagovat na vývoj bez odkladů a neodmítat realizační odpovědnost. Mění tak přístup zúčastněných i smluvní zajištění.

Otázkou není nevyhnutelnost, ale rychlost a hloubka dopadů. Ty se při využívání BIM ve veřejných zakázkách objeví patrně rychle, protože soutěžní BIM podklady jsou přípustné podle novely Zákona o veřejných zakázkách už od roku 2018. Podle zahraničních zkušeností můžeme předpokládat, že dělení firem na schopné pracovat s BIM a ty ostatní bude rychlé. Proto se nezdá být nutné řešit, zda BIM má, nebo nemá být kvalifikačním kritériem pro Zákon o veřejných zakázkách, nebo zda se koordinace a výkazy výměr budou provádět ručně. Praxe přinese odpověď na to, co je skutečně podstatné. Jakmile se transparentní a přesnější BIM projekty stanou běžnými, projeví se jejich potenciál. Je v zájmu firem, aby k BIM prostředí nalezly co nejdříve cestu, udržely si a zvýšily tak svou konkurenceschopnost. Ale to je volbou každého, kterého výstavbové projekty živí.

Jaroslav Synek
 


 
 
Aktuality o informačních technologiích a architektuře vychází od roku 1999.
Vydává Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. ve spolupráci s earch.cz
 
© Copyright 2007 - 2012 Centrum pro podporu počítačové grafiky s.r.o. a earch.cz. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.