Rekonstrukce a dostavba areálu firmy Steel Partner
REALIZACE
Původně rodinný dům s rozsáhlým pozemkem, situovaný na rušné křižovatce v Ostravě-Porubě, byl upraven pro potřeby firmy Stell Partner a doplněn o nový objekt s multifunkčním využitím, určený ...
Rekonstrukce nádražní budovy a restaurace Poděbrady
REALIZACE
Jedna z prvních funkcionalistických nádražních budov na našem území, navíc nedávno prolášena za kulturní památku, se v roce 2015 dočkala částečné rekonstrukce. Záměr byl jasný - částečně ...
Obytná zóna K Lukavici
REALIZACE
Projekt představuje 18 řadových nízkoenergetických rodinných domů s kompletní novou dopravní a technickou infrastrukturou. Rodinné domy jsou koncipovány ve dvou velikostních kategoriích 4+kk a 5+kk.

NÁZOR

MPO jako koordinátor zavádění BIM

[25.9.2015] „Vloni v červnu zahájilo Ministerstvo průmyslu a obchodu spolupráci s Odbornou radou pro BIM. Výsledkem je dokument, který formuluje strategii zavádění BIM do praxe s přihlédnutím k zahraničním zkušenostem, zejména ve Velké Británii.“

Za stavebnictví kompetenčně zodpovídá Ministerstvo průmyslu a obchodu. Je gestorem za implementaci evropských předpisů jako například pro energetickou náročnost budov, stavební výrobky nebo konkurenceschopnost stavebnictví. Otázky spojené s tímto oborem ale spadají i do působnosti jiných ministerstev, zejména Ministerstva pro místní rozvoj, které zodpovídá za stavební řád a veřejné zakázky.

Po dohodě se zástupci nevládní odborné sféry začalo MPO působit jako koordinátor v zavádění BIM. Zásadním momentem v tomto procesu je přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek. Ta doporučuje členským státům, aby v případě zadávání veřejných zakázek na projektování a zhotovování staveb vyžadovaly použití BIM, a musí být implementována do národních předpisů nejpozději k 18. dubnu 2016.

Do té doby ale nebude metodika pro zavedení BIM připravena. Nicméně již vloni v červnu zahájilo MPO spolupráci s Odbornou radou pro BIM. Výsledkem je dokument, který formuluje strategii s přihlédnutím k zahraničním zkušenostem, zejména ve Velké Británii. Stejně jako tam je i u nás stát největším majitelem a správcem majetku, a proto by zavedení BIMu bylo přínosem pro státní správu. Přineslo by úspory v procesu přípravy, realizace a provozu budov vlastněných státem a zvýšila by se dostupnost podkladů při využívání těchto nemovitostí.

MPO spolupracuje i s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Důvodem je možnost financování zavedení BIM z operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa. Jedná se o velkou příležitost pro státní správu a stavebnictví, která může nastartovat inovační procesy a přispět k zefektivnění.

Ludmila Kratochvílová
 


 
 
Aktuality o informačních technologiích a architektuře vychází od roku 1999.
Vydává Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. ve spolupráci s earch.cz
 
© Copyright 2007 - 2012 Centrum pro podporu počítačové grafiky s.r.o. a earch.cz. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.