Rekonstrukce a dostavba areálu firmy Steel Partner
REALIZACE
Původně rodinný dům s rozsáhlým pozemkem, situovaný na rušné křižovatce v Ostravě-Porubě, byl upraven pro potřeby firmy Stell Partner a doplněn o nový objekt s multifunkčním využitím, určený ...
Rekonstrukce nádražní budovy a restaurace Poděbrady
REALIZACE
Jedna z prvních funkcionalistických nádražních budov na našem území, navíc nedávno prolášena za kulturní památku, se v roce 2015 dočkala částečné rekonstrukce. Záměr byl jasný - částečně ...
Obytná zóna K Lukavici
REALIZACE
Projekt představuje 18 řadových nízkoenergetických rodinných domů s kompletní novou dopravní a technickou infrastrukturou. Rodinné domy jsou koncipovány ve dvou velikostních kategoriích 4+kk a 5+kk.

NÁZOR

Školy a poptávka po BIM

[21.1.2015] Jak školy reagují na poptávku po odbornících na BIM? Měly by být o krok napřed před praxí? Kdo je to vlastně BIM odborník a co se od něj čeká?

Reakce vysokých škol na budoucí poptávku po BIM odbornících je spíše otázkou reakce na nastupující trendy informačního modelování. Vysoké školy stavebního zaměření musí na změny reagovat a poptávku praxe zohledňovat. Měly by být ještě o krok napřed. Měly by vypouštět na trh práce absolventy, kteří budou v praxi schopni zastávat pozice definované existujícími technologiemi a metodami a zároveň přinášet do své činnosti inovativní prvky. Takto budou moci reagovat na směr, kterým se moderní stavebnictví ubírá. Jde tedy o adekvátní implementaci BIM do současného vzdělávacího systému. Problematika je však složitější, než se na první pohled může zdát. Vzdělávací systém se neskládá pouze z vysokých škol, ale je tu mimo jiné i sekundární a celoživotní vzdělávání, které je problematikou BIM dotčeno. Je třeba, aby fungoval dialog napříč celým vzdělávacím systémem. Například je nutné se domluvit, jaké oblasti znalostí spadají do kompetence středních odborných škol naopak přísluší vysokoškolskému vzdělání. S tím souvisí i nutnost definovat jednotlivé oblasti znalostí BIM tak, aby bylo jasné, co vlastně takový absolvent, který „zná BIM“, ve skutečnosti umí a co od něj lze očekávat. To je nutné také z důvodu řešení návazností znalostí a oborových specializací (například statik musí umět jiné věci než projektový manažer). Přitom je třeba zajistit uplatnitelnost absolventů i v současných profesích, které často s BIM nepracují. Komplexní implementace do vzdělávacího systému vyžaduje citlivý a zároveň důsledný přístup koncepčního plánování, za kterým se skrývá mnoho práce. Vysoké školy však mohou na nastupující trend BIM reagovat i nyní, a to formou, která již v poslední době probíhá. Jedná se zejména o začleňování jednotlivých BIM znalostí do existujících vyučovacích předmětů a vytváření nových. Otázkou k řešení je i vytváření specializovaných oborů, které se na BIM zaměřují. Nicméně názory na nutnost jejich existence se velmi liší, zejména kvůli uplatnitelnosti takových absolventů a důležitosti BIM v celkovém portfoliu znalostí absolventa technické vysoké školy stavebního zaměření.

Petr Matějka, Fakulta stavební ČVUT
 


 
 
Aktuality o informačních technologiích a architektuře vychází od roku 1999.
Vydává Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. ve spolupráci s earch.cz
 
© Copyright 2007 - 2012 Centrum pro podporu počítačové grafiky s.r.o. a earch.cz. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.