Rekonstrukce a dostavba areálu firmy Steel Partner
REALIZACE
Původně rodinný dům s rozsáhlým pozemkem, situovaný na rušné křižovatce v Ostravě-Porubě, byl upraven pro potřeby firmy Stell Partner a doplněn o nový objekt s multifunkčním využitím, určený ...
Rekonstrukce nádražní budovy a restaurace Poděbrady
REALIZACE
Jedna z prvních funkcionalistických nádražních budov na našem území, navíc nedávno prolášena za kulturní památku, se v roce 2015 dočkala částečné rekonstrukce. Záměr byl jasný - částečně ...
Obytná zóna K Lukavici
REALIZACE
Projekt představuje 18 řadových nízkoenergetických rodinných domů s kompletní novou dopravní a technickou infrastrukturou. Rodinné domy jsou koncipovány ve dvou velikostních kategoriích 4+kk a 5+kk.

NÁZOR

Architekti našli společnou řeč

[13.2.2014] Jak probíhala prosincová Valná hromada Obce architektů? Proč stávající představenstvo nejprve odmítlo uznat novým členům hlasovací právo?

Prosincová Valná hromada Obce architektů je důležitým milníkem v historii této organizace. Snad poprvé se jí zúčastnili v hojném počtu mladší architekti, kteří projevili zájem o chod Obce, a představili své připomínky k jejímu současnému fungování a vizi do budoucna.

Od začátku byla zřetelná názorová polarita dvou skupin, které by se daly zjednodušeně charakterizovat jako dlouholetí členové a nově příchozí – tzv. Reforma architektů.

Stávající představenstvo nejprve odmítlo uznat novým členům hlasovací právo, ale po bouřlivé diskuzi před začátkem změnilo názor a hlasovací lístek dostal každý řádný člen. Tedy i ti mladší.

Během samotné diskuze vyčítali starší architekti mladším netaktnost v jednání, mladší kritizovali například hospodaření a prezentaci Obce vůči veřejnosti. Během hlasování k jednotlivým bodům programu se tak projevila vzájemná nedůvěra obou stran, která často skončila snahou vyložit správně stávající stanovy. To mělo vliv i na faktické zablokování kandidátů ze skupiny nových členů.

Více než pětihodinové jednání završil konsenzus – byla odhlasována nová Rada Obce ve složení jejích dlouholetých členů. Ta byla závazně pověřena přítomnou členskou základnou pro svolání mimořádné Valné hromady Obce architektů do čtyř měsíců. Cílem je najít během tohoto období společnou řeč a na příštím setkání členské základny vytvořit fungující celek, který bude jak ctít tradici, tak bude otevřen novým příležitostem.

Po skončení formální části pokračovala diskuze, která již nepodléhala striktním stanovám. Ukázalo se, že mnoho architektů z obou okrajů spektra ve skutečnosti sdílí společné představy a názory. Stačilo si promluvit.

Pozitivní zprávou je, že se do Obce dá vstoupit a situaci je možno řešit. Pro všechny, jimž není téma interpretace architektury lhostejné, je teď nejlepší příležitost.

Diskuze nad budoucností (nejen) Obce právě začala!
Ondřej Lipenský
 


 
 
Aktuality o informačních technologiích a architektuře vychází od roku 1999.
Vydává Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. ve spolupráci s earch.cz
 
© Copyright 2007 - 2012 Centrum pro podporu počítačové grafiky s.r.o. a earch.cz. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.