Rekonstrukce a dostavba areálu firmy Steel Partner
REALIZACE
Původně rodinný dům s rozsáhlým pozemkem, situovaný na rušné křižovatce v Ostravě-Porubě, byl upraven pro potřeby firmy Stell Partner a doplněn o nový objekt s multifunkčním využitím, určený ...
Rekonstrukce nádražní budovy a restaurace Poděbrady
REALIZACE
Jedna z prvních funkcionalistických nádražních budov na našem území, navíc nedávno prolášena za kulturní památku, se v roce 2015 dočkala částečné rekonstrukce. Záměr byl jasný - částečně ...
Obytná zóna K Lukavici
REALIZACE
Projekt představuje 18 řadových nízkoenergetických rodinných domů s kompletní novou dopravní a technickou infrastrukturou. Rodinné domy jsou koncipovány ve dvou velikostních kategoriích 4+kk a 5+kk.

NÁZOR

Krok správným směrem

[20.6.2013] BIM posouvá stavebnictví ke kvalitativně lepší spolupráci jednotlivých účastníků stavebního procesu, včetně uživatelů a následně k vyšší kvalitě realizovaných staveb.

Informační modelování budov (BIM – Building Information Modeling) je již v některých zahraničních zemích samozřejmou či dokonce povinnou metodikou pro projektování veřejných staveb, nebo jí bude v nejbližších letech. Příkladem může být Finsko, Norsko, Velká Británie, Holandsko, Dánsko, Austrálie nebo Singapur. V Česku Odborná rada pro BIM (Cz- BIM) vznikla před dvěma lety. Jejím hlavním cílem je propagace a zavádění BIM jako metodiky, nevyhnutelné pro budoucnost našeho stavebnictví. Rada se mimo jiné zabývá i specifiky českého prostředí ve vztahu k informačnímu modelování budov.

Pro úspěšné zavedení BIM je zpravidla třeba splnit několik základních podmínek. Jednou z nich je existence standardů, metodik a dalších dokumentů, na které je možné se odvolávat, a které umožní spolupráci všech účastníků stavebního procesu na vyšší úrovni. Zároveň je třeba, aby byl BIM uznáván jako platná forma dokumentace, a aby investoři a především stát znali jeho hodnotu pro své projekty na základě jasných dokumentů popisujících použití modelů v jednotlivých fázích stavebního procesu, včetně používání, správy a údržby staveb. Za tímto účelem vznikla pracovní skupina BIM & Standardy a legislativa, jejíž cílem je podpora BIM formou metodických příruček a dokumentů a výhledově snaha o integraci BIM do české legislativy.

Metodiky a dokumenty, které vzniknou v pracovní skupině, budou nezávislé na platformě. Mezi členy pracovní skupiny jsou zastoupeni uživatelé většiny hlavních softwarových nástrojů pro vytváření modelů a práci s nimi. Dokumenty se budou řadit svou podrobností mezi standardy, které jsou zpravidla obecné oproti konkrétním a specifickým návodům pro jednotlivé softwarové nástroje. Standardy pro BIM v českém prostředí zatím nejsou, ale existují na úrovni ISO, a je velmi pravděpodobné, že budou časem do našeho prostředí převzaty prostřednictvím Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Dokumenty také postupně pokryjí jednotlivé odbornosti. I z tohoto hlediska by mělo být zárukou široké profesní rozložení členů skupiny od architektů přes projektanty, až po zástupce z oblasti realit a správy nemovitostí.

První fází práce skupiny bude podrobné prostudování zahraničních standardů a metodik pro BIM, kterých je poměrně značné množství. Poté budou postupně sestavovány dokumenty v souladu s českými zvyklostmi a právním řádem. Je jasné, že tento úkol nebude jednoduchý, ale je nutnou podmínkou pro širší využití BIM v českém prostředí.

Martin Černý
vedoucí pracovní skupiny BIM & Standardy a legislativa,
Junior Researcher, Centre AdMaS/EGAR FAST VUT v Brně
Martin Černý
 


 
 
Aktuality o informačních technologiích a architektuře vychází od roku 1999.
Vydává Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. ve spolupráci s earch.cz
 
© Copyright 2007 - 2012 Centrum pro podporu počítačové grafiky s.r.o. a earch.cz. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.