Rekonstrukce a dostavba areálu firmy Steel Partner
REALIZACE
Původně rodinný dům s rozsáhlým pozemkem, situovaný na rušné křižovatce v Ostravě-Porubě, byl upraven pro potřeby firmy Stell Partner a doplněn o nový objekt s multifunkčním využitím, určený ...
Rekonstrukce nádražní budovy a restaurace Poděbrady
REALIZACE
Jedna z prvních funkcionalistických nádražních budov na našem území, navíc nedávno prolášena za kulturní památku, se v roce 2015 dočkala částečné rekonstrukce. Záměr byl jasný - částečně ...
Obytná zóna K Lukavici
REALIZACE
Projekt představuje 18 řadových nízkoenergetických rodinných domů s kompletní novou dopravní a technickou infrastrukturou. Rodinné domy jsou koncipovány ve dvou velikostních kategoriích 4+kk a 5+kk.

NÁZOR

BIM a celoživotní vzdělávání

[22.12.2012] Že u nás se to nemůže stát? Je jenom otázka času, kdy investor bude mít k dispozici softwarové nástroje a bude je uplatňovat.

Přechod na BIM (Building Information Modeling) bude klást nové požadavky na znalosti všech účastníků stavebního procesu během celého životního cyklu staveb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) za účelem zajištění kontinuálního profesního růstu svých členů provozuje systém celoživotního vzdělávání, do jehož programu ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM začlenila i semináře o problematice Informačního modelu budovy. BIM bude pravděpodobně čím dále více zasahovat do tvůrčí práce inženýrů a techniků. Není žádné tajemství, že i některé projektové a zhotovitelské firmy již o informačním modelu budovy uvažují, a pokud se tuto „novou“metodiku práce nepokoušejí zavádět do své praxe, tak ji dokonce již nějakým způsobem využívají. BIM jako proces je znám již od sedmdesátých let, ale se zvyšováním tlaků investorů na snižování nákladů stavby lze předpokládat jeho masivnější použití. Na velkých stavbách to v budoucnu ani jinak nepůjde. Pokrok nezastavíme.

Myslím, že už i u nás se pracovní porady na některých stavbách odehrávají pod velkoformátovou obrazovkou spíše než nad roztaženým výkresem, stejně jako jsem to viděl při prezentaci stavby sportovního stadiónu v Pensylvánii. Je znám ale i případ, kdy v Německu byl projektant odsouzen k vyrovnání téměř sta tisíc EUR za to, že měl navrhnout o dva centimetry tenčí desky železobetonových stropů. Ano, pokud by pracoval s BIM, mohl vést debatu s investorem, poměrně rychle reagovat... Že se u nás toto nemůže stát? Asi je to jenom otázkou času, kdy investor bude mít k dispozici softwarové nástroje a bude je ve smyslu zákona 183/2006 Sb. uplatňovat. Ono to tam je a také novela stavebního zákona onen paragraf o ekonomičnosti návrhu ponechává.

Proto je snahou představenstva ČKAIT co nejvíce BIM přiblížit svým členům. Zatím se zdá, že BIM směřuje převážně do pozemního stavitelství a u inženýrských staveb ještě není plně nastoupen, tedy alespoň ne v našich zeměpisných šířkách. I v tomto směru chceme vyvinout tlak na získávání většího množství informací pro naše dopraváky, mostaře a vodaře. Ze zahraničních zdrojů je zřejmé, že BIM principy lze s úspěchem uplatnit na stavbě jakéhokoliv druhu.

Na závěr mi dovolte jeden námět na konkrétní uplatnění BIM v praxi. V současnosti, když se projektanti zabývají navrhováním konkrétní stavby, převážně tak činí bez vyhodnocení navrhovaného řešení a jeho dopadů na provozní znalosti budov (feasibility management). V blízké budoucnosti bude nutností v projektu skutečného provedení předat také provozní manuály, a k tomu by mohl BIM být přímo ideální nástroj. Jiná věc je honorář za kreativní práci. S použitím BIM nástrojů nemůže investor uplatňovat myšlenku dnešních ekonomických poradců, kdy rozhoduje nejnižší nabídková cena. Za desetinu honoráře nemůže být moc muziky. Ale to je na jinou debatu.
Ing. Pavel Křeček - předseda ČKAIT
 


 
 
Aktuality o informačních technologiích a architektuře vychází od roku 1999.
Vydává Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. ve spolupráci s earch.cz
 
© Copyright 2007 - 2012 Centrum pro podporu počítačové grafiky s.r.o. a earch.cz. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.