Rekonstrukce a dostavba areálu firmy Steel Partner
REALIZACE
Původně rodinný dům s rozsáhlým pozemkem, situovaný na rušné křižovatce v Ostravě-Porubě, byl upraven pro potřeby firmy Stell Partner a doplněn o nový objekt s multifunkčním využitím, určený ...
Rekonstrukce nádražní budovy a restaurace Poděbrady
REALIZACE
Jedna z prvních funkcionalistických nádražních budov na našem území, navíc nedávno prolášena za kulturní památku, se v roce 2015 dočkala částečné rekonstrukce. Záměr byl jasný - částečně ...
Obytná zóna K Lukavici
REALIZACE
Projekt představuje 18 řadových nízkoenergetických rodinných domů s kompletní novou dopravní a technickou infrastrukturou. Rodinné domy jsou koncipovány ve dvou velikostních kategoriích 4+kk a 5+kk.

NÁZOR

Komplexní model stavby z pohledu Facility Management

[25.7.2012]

Výstavbou lze rozumět všechny životní cykly stavby od ideového záměru, studie, studie proveditelnosti, umísťování a orientace stavby, financování přes všechny projekční fáze, analýzy a simulace prováděné s modelem, stavebně-výrobní fáze, k fázi užívání (to je hlavním smyslem každé stavby), přes renovační a změnové fáze, až po fázi skončení stavby s recyklací použitých materiálů a uvedení místa stavby do původního stavu.
Hlavním motivem ke snaze prosazovat změny v tak konzervativním oboru, jaký tvoří jednotliví partneři výstavby, kde zájmy různých partnerů jsou mnohdy disjunktní, je dlouhodobě stagnující produktivita práce ve výstavbě. Ostatní obory lidské činnosti totiž uměly mnohem efektivněji využít automatizačních technologií než obory spjaté s výstavbou. Práce spojené s předáváním podkladů z jedné fáze do druhé jsou provázeny nutnými transformacemi dat s vysokým podílem manuální práce.
BIM je vnímaný jako právě ten nástroj, který sjednotí pohledy různých partnerů výstavby, odstraní všechny potřeby informačních transformací. Mezi účastníky je pak předáván právě a jenom model BIM. Odstraněním chyb v projektech, rozšířením modelu do výrobní fáze včetně zadání, vizualizace výroby (mimostaveništní), transportu a ukládání, včetně všech popisných dat zahrnujících historii materiálů, jejich fyzikálních, technických a ekonomických vlastností, prvků, prací, renovací, jejich nákladů a časových a technologických nároků získáváme podklady pro jejich analýzy z různých pohledů (např. nákladové, časové, schopnosti recyklace nebo zdravotní nezávadnosti). Na jejich základě můžeme volit varianty, které lépe splňují požadavky. Můžeme provádět simulace např. extrémních vnějších podmínek a ve virtuální realitě sledovat, jak si technologické a IT systémy v budově s těmito podmínkami poradí. Můžeme provádět simulace obsazenosti a sledovat, jaký vliv to bude mít na energetické spotřeby v budově. Na základě časového vývoje klíčových hybatelů výkonnosti (KPI), které charakterizují stav sledované budovy z pohledu vlastností, jež dané KPI sleduje, můžeme formulovat strategické cíle. Posouzením budoucí energetické spotřeby se změnami fyzikálních charakteristik prvků budovy lze nacházet takové varianty, které lépe odpovídají požadovaným cílům. V reálném čase lze také vyhodnocovat posuzované varianty z hlediska nákladů a návratnost.
BIM se obvykle člení na BIM 1.0, 2.0, 3.0 a 4.0 (viz Denis Nealey, 2010 AIA National Convention). Právě fáze navazující na 3D model umožňují provádět nad modelem analýzy (BIM 2.0) a simulace (BIM 3.0) a používat jej ve fázi užívání (BIM 4.0) s doplněním modelu o datové struktury význačné pro tuto fázi (např. nájemné). Analýzy a simulace umožňují energetické výpočty (stavební fyzika) a simulace, hodnocení trvale udržitelného rozvoje užívání budovy a počítat skóre pro certifikace zelených budov, kromě nákladových a časově plánovacích analýz.
Milan Hampl
 


 
 
Aktuality o informačních technologiích a architektuře vychází od roku 1999.
Vydává Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. ve spolupráci s earch.cz
 
© Copyright 2007 - 2012 Centrum pro podporu počítačové grafiky s.r.o. a earch.cz. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.