Rekonstrukce a dostavba areálu firmy Steel Partner
REALIZACE
Původně rodinný dům s rozsáhlým pozemkem, situovaný na rušné křižovatce v Ostravě-Porubě, byl upraven pro potřeby firmy Stell Partner a doplněn o nový objekt s multifunkčním využitím, určený ...
Rekonstrukce nádražní budovy a restaurace Poděbrady
REALIZACE
Jedna z prvních funkcionalistických nádražních budov na našem území, navíc nedávno prolášena za kulturní památku, se v roce 2015 dočkala částečné rekonstrukce. Záměr byl jasný - částečně ...
Obytná zóna K Lukavici
REALIZACE
Projekt představuje 18 řadových nízkoenergetických rodinných domů s kompletní novou dopravní a technickou infrastrukturou. Rodinné domy jsou koncipovány ve dvou velikostních kategoriích 4+kk a 5+kk.

REALIZACE

Rekonstrukce a dostavba areálu firmy Steel Partner

[5.5.2016] Původně rodinný dům s rozsáhlým pozemkem, situovaný na rušné křižovatce v Ostravě-Porubě, byl upraven pro potřeby firmy Stell Partner a doplněn o nový objekt s multifunkčním využitím, určený k pronájmu. Provozně jde o dva oddělené celky, které využívají společných veřejných prostor v areálu firmy.

Stavební úpravy RD pro potřeby firmy Steel Partner

Úpravy vychází z požadavku investora na fasádu s výrazem firemního sídla. Stávající stav objektu je v základní hmotě zachován, avšak výraz objektu je změněn použitými materiály a drobnými stavebními úpravy (zvýšení atiky, sjednocení rozměrů oken apod.). V principu jde o výrazové rozčlenění celkové hmoty objektu sestávající ze dvou částí. Základní kvádrová hmota je obložena deskami Cembonit a přístavba ve vstupní části je obložena modřínovým dřevem. Z východní části přiléhala k objektu garáž, která je nahrazena dřevěnou pergolou přístupnou přímo z hlavního objektu.

Dispozice:
V principu zůstalo dispoziční řešení objektu zachováno. Výraznou změnou je propojení společenské místnosti v 1.np s exteriérem, díky pergole v místě bývalé garáže.

Multifunkční objekt

Koncept objektu vychází z požadavku investora zrealizovat stavbu co nejlevněji a zároveň tak, aby byl objekt schopen dispoziční obměny. Návrh vychází z výstavby z kontejnerů, které měly být použity z hlediska rychlé a nenáročné výstavby. Objemové řešení vychází z 12 kontejnerů o modulu 6 x 3 m. Později se však ukázalo, že výstavba z kontejnerů bude nákladnější, takže byl objekt zrealizován jako ŽB montovaný skelet, který je možné ještě nastavět o jedno podlaží. Objekt je záměrně komponován tak, aby byl zachován charakter modulového systému jak v interiéru, tak v exteriéru. Fasáda je pravidelně členěna velkoplošným zasklením, opatřené stínící technikou. Podobně jako u objektu firmy Steel Partner, je použita kombinace tmavě šedých desek Cembonit na hlavní hmotu objektu a modřínové dřevo na vstupní část.

Dispozice:
Koncepčně určujícím pro výraz interiéru je ponechání otevřené dispozice v obou nadzemních podlažích. Požadavek na mobilní prostor byl určující pro návrh prosvětlených prostor. Objekt je v obou podlažích zcela prosvětlen z čelních stran a částečně prosvětlen z bočních stran. V 1. NP je jeden základní modul určen pro schodiště a zázemí, v 2. NP dva moduly zahrnují chodbu, hygienickou část a část určenou pro denní místnost.

název stavby Rekonstrukce a dostavba areálu firmy Steel Partner
místo stavby Vřesinská 242/31, 708 00 Ostrava-Poruba
investor Steel Partner, a. s.
autorství ATELIER 38 s. r. o.: Ing. arch. Jan Zelinka, Ing. arch. Pavlína Harazimová
spolupráce Ing. Luděk Valík
ATELIER 38 s. r. o.
 


 
 
Aktuality o informačních technologiích a architektuře vychází od roku 1999.
Vydává Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. ve spolupráci s earch.cz
 
© Copyright 2007 - 2012 Centrum pro podporu počítačové grafiky s.r.o. a earch.cz. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.