Rekonstrukce a dostavba areálu firmy Steel Partner
REALIZACE
Původně rodinný dům s rozsáhlým pozemkem, situovaný na rušné křižovatce v Ostravě-Porubě, byl upraven pro potřeby firmy Stell Partner a doplněn o nový objekt s multifunkčním využitím, určený ...
Rekonstrukce nádražní budovy a restaurace Poděbrady
REALIZACE
Jedna z prvních funkcionalistických nádražních budov na našem území, navíc nedávno prolášena za kulturní památku, se v roce 2015 dočkala částečné rekonstrukce. Záměr byl jasný - částečně ...
Obytná zóna K Lukavici
REALIZACE
Projekt představuje 18 řadových nízkoenergetických rodinných domů s kompletní novou dopravní a technickou infrastrukturou. Rodinné domy jsou koncipovány ve dvou velikostních kategoriích 4+kk a 5+kk.

REALIZACE

Rekonstrukce nádražní budovy a restaurace Poděbrady

[21.4.2016] Jedna z prvních funkcionalistických nádražních budov na našem území, navíc nedávno prolášena za kulturní památku, se v roce 2015 dočkala částečné rekonstrukce. Záměr byl jasný - částečně navrátit vzhled budovy, barevné řešení i vzhled interiérů do původní podoby.

Jedná se o funkcionalistickou stavbu, jejíž vzhled byl poznamenán necitlivými stavebními zásahy v minulém století. Jedná se o jednu z prvních funkcionalistických staveb na českých železnicích. Pojetí objektu vycházelo ze snahy po praktické kompozici, hospodárnosti a přehlednosti provozu, které jsou už z dnešního hlediska částečně nevyhovující. Stavba plní rovněž důležitou úlohu urbanistické osy města.

Projektem nádražní budovy byl pověřen architekt Vojtěch Krch, podle jehož návrhu z roku 1928 byla v letech 1929-31 stavba realizována.

Nádraží tvoří rozlehlý a architektonicky členitý areál nádražních a odbavovacích prostorů. Kompozičně budova vychází ze spojení horizontálního křídla a převýšené hmoty odbavovací haly. Přízemí odlehčuje prosklený půlkruhový rizalit restaurace při západním okraji. Na rizalit navazuje trakt s obytnými a kancelářskými prostorami, který se liší architektonickým a dispozičním řešením. Za ním směrem k severu se nachází vnitřní dvorek. Na opačné straně jižně od nádražní budovy stojí odsazený třípodlažní obytný a administrativní objekt, spojený s nádražím přízemním krčkem. Jednotlivé budovy nádražního komplexu jsou zakončeny rovnými střechami. Severovýchodnímu průčelí směrem k nástupištím dominuje přístřešek po celé šířce fasády, který kryje příchod k vlakům.

Vnější plášť jednotlivých částí stavby je opatřen strukturovanou omítkou probarvenou ve hmotě do světle zelené barvy v kombinaci s režným zdivem.

Do hlavní odbavovací haly nádraží se vstupuje po nízkém schodišti. Chodník před schody je vytvořen z dlažebních kostek bílé a černé barvy s vyskládaným vzorem čtvercových mříží. Vlevo od hlavního vstupu je do zdiva vsazen žulový hluboký reliéf státního.

Výpravní hala je tvořena podélnou převýšenou hmotou, osvětlenou bazilikálním pásem oken, dělí pouze střední pruh lavic. Podlaha je opatřena tmavočervenými dlaždicemi ve tvaru šestiúhelníků. Stěny hlavní haly, v rozích zaoblené, pokrývá ve spodní třetině keramický obklad z černých a tmavomodrých obkládaček se žlutými spárami. Ve zbylém rozsahu je hala vybílena.

V horní části haly se nacházejí podélné ochozy se sloupovím, opatřené trubkovým zábradlím. Okna zasklená zdobí od 60. let 20. století malby. Výzdobu interiéru tvoří také kamenná mozaika s městským znakem Poděbrad a bronzová alegorická plastika Elektrifikace železnic, dílo Jana Kodeta.

Z haly vlevo vybíhá užší křídlo směrem k prostorám restaurace. Z průchodu k restauraci, obloženého opět nízkým pásem dlaždic, se vchází na toalety.

V roce 1974 byla realizována stavba úschovny kol, motocyklů a zavazadel. V roce 1994 bylo přistoupeno k výměně střešní krytiny a klempířských prvků, aplikaci fasádního nátěru na vnější plášť střední části budovy a restaurování maleb na skle.

název stavby Rekonstrukce nádražní budovy a restaurace Poděbrady
místo stavby nám. T. G. Masaryka, Poděbrady
investor České dráhy
autorství DomusDesign: Ing. arch. Lucia Hladná, Ing. Jiří Marek, Ph.D.
spolupráce
DomusDesign
 


 
 
Aktuality o informačních technologiích a architektuře vychází od roku 1999.
Vydává Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. ve spolupráci s earch.cz
 
© Copyright 2007 - 2012 Centrum pro podporu počítačové grafiky s.r.o. a earch.cz. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.