Rekonstrukce a dostavba areálu firmy Steel Partner
REALIZACE
Původně rodinný dům s rozsáhlým pozemkem, situovaný na rušné křižovatce v Ostravě-Porubě, byl upraven pro potřeby firmy Stell Partner a doplněn o nový objekt s multifunkčním využitím, určený ...
Rekonstrukce nádražní budovy a restaurace Poděbrady
REALIZACE
Jedna z prvních funkcionalistických nádražních budov na našem území, navíc nedávno prolášena za kulturní památku, se v roce 2015 dočkala částečné rekonstrukce. Záměr byl jasný - částečně ...
Obytná zóna K Lukavici
REALIZACE
Projekt představuje 18 řadových nízkoenergetických rodinných domů s kompletní novou dopravní a technickou infrastrukturou. Rodinné domy jsou koncipovány ve dvou velikostních kategoriích 4+kk a 5+kk.

REALIZACE

Jako za starých zlatých časů

[8.10.2015] Grandhotel Ambasador Národní dům je opět po několikaleté rekonstrukci symbolem Karlových Varů. Architektura dnes památkově chráněného hotelu, postaveného podle návrhu rakousko-uherského architektonického ateliéru Fellner&Helmer, je klasickým příkladem eklektické stavby z přelomu století. Záměrem investora bylo zachovat autentičnost místa, původní účel budovy a její historickou podobu a to vše sladit s požadavky na optimalizaci provozu a komfort hostů. Autorem návrhu a generálním projektantem rekonstrukce je FADW v čele s hlavním architektem Janem Fouskem.

Lázeňský hotel Národní dům se díky rekonstrukci stal i kulturně-společenským centrem, domovskou scénou Karlovarského symfonického orchestru a prostorem pro projekce v rámci filmového festivalu. Na úplném počátku projektu však museli autoři projektu vytipovat hodnotné prvky a místnosti a zachovat je bez výrazných zásahů.

Krok č. 1: Maximum původního

Veškeré stavební úpravy původních konstrukcí a restaurátorské práce se opíraly o detailní průzkumy a historické fotografie a byly prováděny sondy štukové výzdoby. Pokud se autoři projektu nemohli vyhnout použití nových prvků, přiznali u nich, že jsou z jiné doby, a nebáli se je odlišit. Navržená řešení průběžně konzultovali se zástupci památkové péče.

Plně zachován zůstal vnější vzhled a byly obnoveny jeho umělecké prvky, materiály a barevnost. Průčelní nároží jsou zdobena arkýři, ukončenými stříškami, a střecha je bohatě členěna věžemi, vikýři a štíty zdobenými fiálami. Pod okny v přízemí byly odhaleny nástěnné fresky vídeňských umělců Kurzweila a Lista.

Původní je i vzhled interiérů hlavních společenských prostor. Například v sále s bohatou štukovou výzdobou se restaurátoři bravurně vypořádali s obnovou nízkých reliéfů v oválech okolo portálu jeviště, výzdobou lóží zdobených alegoriemi Komedie, Baletu, Tragédie, Slávy a Fámy či s plastikami andělů. Umělecké prvky byly podle možnosti repasovány.

Jednou z nejobtížnějších byla oprava stropní konstrukce v sále. Působivý skleněný strop je zavěšený na ocelové konstrukci, která byla zakotvena do historického zdiva, jež bylo vlhké. Bylo tedy nutné jej nejdříve sanovat, zesílit prvky nosné konstrukce a naopak odstranit konstrukce dodatečně zabudované.

Interiér společných prostor hotelové části je poměrně jednoduchý, dominantní je hlavní hotelové schodiště se zábradlím a zaklenutím.
Kromě většiny původních dřevěných prvků včetně obložení se podařilo zachránit několik kusů vybavení.

Krok č. 2: Moderní technologie

Vestavba prostorově náročné moderní technologie, nutné pro současný provoz, řeší mohutně dimenzované větrání, chlazení a vytápění. K tomu byly instalovány nové konstrukce v původně nevyužívaných prostorách pod podlahou sálu, resp. prostorem nad jevištěm. Díky těmto konstrukčním zásahům nebyly nutné jiné dílčí úpravy v interiéru či exteriéru a bylo také možné využít původních větracích tras v objektu.

Nedílnou součástí rekonstrukce bylo i kompletní odvlhčení podzemních prostor a konstrukcí na styku s terénem. Současně byla realizována i opatření proti budoucímu výskytu vlhkosti. V případě stropních konstrukcí bylo nutné se vypořádat s dřevomorkou, obnovu si vyžádala i střecha.

Krok č. 3: Pohodlí pro hosty

Dispozice hotelu prošla největšími úpravami v ubytovací části, kde bylo nutné jednotlivé pokoje vybavit koupelnami. Současně však autoři nechtěli zasahovat do původního rozdělení pokojů, a to jak vzhledem k rastru oken na fasádě, tak k riziku zatížení konstrukce přesunem příček. Původní dispozici se podařilo zachovat tak, že se v každém pokoji nachází ve vstupní části se sníženým stropem dostatečně prostorná koupelna a dále komfortní ložnice s vyššími stropy se štukovou výzdobou.

Krok č. 4: Lokální využití BIM

Projekční postup byl ovlivněn dvěma aspekty – nedostatkem času a návazností na již zpracovanou část dokumentace z roku 2008. Tlak investora na rychlost projekce byl enormní a splnění termínů bylo možné pouze v případě maximálního použití původní 2D dokumentace. Práce architektů a projektantů byla o to náročnější, že projekční práce běžely v podstatě zároveň se stavbou, pro niž bylo nutné dodávat jednotlivé podklady postupně podle aktuální potřeby. To bylo jedním z důvodů, proč nebyl dostatek času na komplexní převod projektu do BIM, jenž by při standardním postupu přípravy takto složitého projektu přinesl své výhody.

Architekti narazili na problém, že část specialistů dosud výhody převodu všech částí projektu do podoby 3D modelu nespatřuje. Přesto se rozhodli projekt do standardu BIM částečně převést, a to především při přípravě nové monolitické železobetonové konstrukce vkládané pod hlediště a do tubusu původního jeviště. Podařilo se tak efektivně spojit koordinaci tvarového řešení nové konstrukce se stávajícími prostory, kam byla vkládána.

Druhým momentem, kdy byl částečně využit BIM, byl projekt interiéru. Navržené řešení sice nebylo akceptováno a provozovatel si interiér dotvořil bez dodržení původního konceptu. Prostorový model se ale osvědčil při koordinaci koncových prvků a viditelných částí tras instalací v interiéru a pro vykazování kusů a množství použitých prvků či materiálů.

Význam projektování s využitím komplexního 3D modelu se nakonec ukázal i na problematice vedení vzduchotechnického potrubí v prostoru historických kovových vazníků střechy jeviště. Zde bylo původní 2D řešení shledáno jako nerealizovatelné a ukázalo se, že bez prostorového modelu nebude možné montáž správně provést.

název stavby Jako za starých zlatých časů
místo stavby Karlovy Vary
investor Eltodo Národní dům, s. r. o.
autorství FADW: Ing. arch. Jan Fousek, Ing. arch. Lucie Fousková, Ing. arch. Daniel Pexa, Ing. arch. Tomáš Martínek
spolupráce Bc. Jaromír Krejčí, Bc. Šárka Andrlová
Karolína Řeháčková
 


 
 
Aktuality o informačních technologiích a architektuře vychází od roku 1999.
Vydává Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. ve spolupráci s earch.cz
 
© Copyright 2007 - 2012 Centrum pro podporu počítačové grafiky s.r.o. a earch.cz. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.