Rekonstrukce a dostavba areálu firmy Steel Partner
REALIZACE
Původně rodinný dům s rozsáhlým pozemkem, situovaný na rušné křižovatce v Ostravě-Porubě, byl upraven pro potřeby firmy Stell Partner a doplněn o nový objekt s multifunkčním využitím, určený ...
Rekonstrukce nádražní budovy a restaurace Poděbrady
REALIZACE
Jedna z prvních funkcionalistických nádražních budov na našem území, navíc nedávno prolášena za kulturní památku, se v roce 2015 dočkala částečné rekonstrukce. Záměr byl jasný - částečně ...
Obytná zóna K Lukavici
REALIZACE
Projekt představuje 18 řadových nízkoenergetických rodinných domů s kompletní novou dopravní a technickou infrastrukturou. Rodinné domy jsou koncipovány ve dvou velikostních kategoriích 4+kk a 5+kk.

REALIZACE

V souladu s tradicí a přírodou

[17.9.2015] Tým architektů pod vedením Jakuba Masáka hledal při návrhu Šumavského dvora inspiraci v tradiční místní architektuře. Projekt ale zároveň respektuje požadavky na ekologii a ekonomii provozu. Cílem bylo navrhnout objekt, který je harmonickou součástí okolí.

Lokalita, která leží ve 3. zóně Chráněné krajinné oblasti Šumava, ovlivnila i urbanistickou koncepci rozmístění a orientace staveb a jejich hmotového členění. Komplex tří apartmánových domů vytváří dvůr a slouží k přechodnému, tzv. druhému bydlení, pro movitější klientelu. Realizace probíhá ve třech etapách, z nichž dvě byly již dokončeny. Projekt první etapy získal ocenění Plzeňského kraje – Cenu veřejnosti za realitní projekt roku 2012.

Inspirace místní architekturou

Návrh z ateliéru Masák & Partner vychází z tradiční architektury, a to jak ve tvarosloví, tak v materiálech. Řešení budov je odvozeno od jejich funkčního využití. Fasády mají vedle hladkých omítek kamenné vyzdívky z místního šumavského kamene a dřevěný obklad ze smrkového a modřínové dřeva v přírodním odstínu. Jsou na nich navrženy pavlače, terasy a vikýře.
Dřevo jako hlavní dominanta plní řadu funkcí – od dekorativních prvků přes dřevěná špaletová okna až po štípaný dřevěný šindel. Rámy, křídla a šambrány oken jsou opatřeny bílým nátěrem.
Kamenná vyzdívka použitá vždy u prvního podlaží, které vystupuje nad terén, se kónicky rozšiřuje směrem od objektu. Tím vzniká dojem kamenného podstavce.
Klasické sedlové střechy s polovalbami a velkými přesahy přes obvodové konstrukce jsou ze štípaného šindele v přírodním hnědém odstínu. Ve střeše jsou osazeny masivní vikýře evokující vzhled „volského oka“. Společným znakem v duchu místní architektury jsou u všech budov menší okenní otvory.
Klasické konstrukce jsou uplatněny i v interiérech. Podzemní podlaží jedné z budov je zastropeno valenými klenbami z plných pálených cihel, v podkrovních bytech jsou navrženy tradiční konstrukce krovu.
V části staveb jsou nosné dřevěné konstrukce z kvalitního modřínového dřeva. V podzemních částech jsou uplatněny železobetonové monolitické stěny a v nadzemních keramické zdivo spolu se železobetonovými montovanými stropy.
V interiérech byly navrženy i dubové dveře, které ladí s třívrstvou dřevěnou podlahou. Schodiště a podlahy společných prostor jsou zhotoveny z ručně vyráběné pálené cihly.

Šetrně k životnímu prostředí

Základní urbanistickou koncepci komplexu autoři projektu průběžně konzultovali se Správou Národního parku. Východiskem bylo navázat na tradiční zástavbu regionu a zároveň nepotlačovat okolní přírodu.
Jedním z nejdůležitějších motivů řešení je respektování okolní zeleně a vhodné doplnění stávající vegetace. V rámci ozelenění byly proto navrženy pouze dřeviny vyskytující se v krajině, které zcela přirozeně navazují na okolí. Záměrem bylo vytvořit společný parter vymezený uspořádáním jednotlivých budov dvora tak, aby zde byly zachovány přirozené vazby a cesty pro pohyb obyvatel a současně dostatečné množství zeleně.
V prostorech přiléhajících k jednotlivým objektům byly navrženy předzahrádky a terasy s travními koberci prokládanými kamenem a dřevěnými rošty. Hranice předzahrádek jsou tvořeny živými ploty či kamennými zídkami.
Součástí projektu by mělo být také dětské hřiště a jednoduchá přírodní terasa pro posezení se stolem, lavicemi a ohništěm. Všechny prvky venkovního mobiliáře budou zhotoveny na místě ze stromů, které bylo sice nutné během výstavby pokácet, ale které budou nahrazeny novou výsadbou.
Autoři projektu kladli důraz na nízký dopad stavby na životní prostředí. Její přidanou hodnotou je nízkoenergetický standard budov. Toho je dosaženo mimo jiné dostatečným množstvím minerální tepelné izolace, osazením kvalitních okenních výplní s izolačním sklem a především kvalitním provedením detailů. S ekologickým provozem souvisí i vytápění pomocí kondenzačních plynových kotlů, jejichž provoz se minimální měrou projeví na znečištění ovzduší.

Základem projektu 3D model

Masák & Partner standardně využívá výhody projektování ve 3D modelu, a to již od samotného počátku projektu. Metodika BIM (Building Information Modeling) umožňuje lepší koordinaci jednotlivých profesí a snazší řízení při dodávkách
stavby. Lze tak dosáhnout podstatných úspor stavebních nákladů a času.
Díky Teamworku při přípravě návrhu pracovalo na projektu současně několik osob, které sdílely aktuální informace a případné změny. Práce tak byla výrazně efektivnější a průběžně byly eliminovány chyby a nepřesnosti, které by mohly vzniknout při předávání dat jiným způsobem.
Teamwork je základním nástrojem, který ateliér využívá u všech projektů. Podle autorů projektu je zároveň opravdu přímým uplatněním živé práce na BIM modelu. ArchiCAD považují v tomto směru za vůbec nejsilnější nástroj na trhu.
Kamenem úrazu při využívání 3D modelu a BIM bývá komunikace architektů a projektantů se specialisty, kteří běžně ve 3D neprojektují. Počáteční komplexní navrhování v rámci prostorového modelu pak pozbývá smyslu. V případě ateliéru
Masák & Partner je ale situace odlišná. Ve společnosti pracuje ucelený a zaběhnutý tým lidí a komunikace mezi projektanty a specialisty probíhá flexibilně a rychle on-line.
Specialisté pracují s nástavbou ArchiCADu, Graphisoft MEP Modelerem, který slouží k vytváření, úpravě nebo importu 3D zdravotnětechnických rozvodů a konstrukcí. Díky tomu, že všichni pracují na jednom modelu, umožňuje koordinovat jednotlivé profese v rámci jedné virtuální budovy.
název stavby V souladu s tradicí a přírodou
místo stavby Železná Ruda, Špičák
investor Design Development CZ s. r. o.
autorství Masák & Partner: Ing. arch. Jakub Masák, Ing. Marie Antošíková
spolupráce
Karolína Řeháčková
 


 
 
Aktuality o informačních technologiích a architektuře vychází od roku 1999.
Vydává Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. ve spolupráci s earch.cz
 
© Copyright 2007 - 2012 Centrum pro podporu počítačové grafiky s.r.o. a earch.cz. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.