Rekonstrukce a dostavba areálu firmy Steel Partner
REALIZACE
Původně rodinný dům s rozsáhlým pozemkem, situovaný na rušné křižovatce v Ostravě-Porubě, byl upraven pro potřeby firmy Stell Partner a doplněn o nový objekt s multifunkčním využitím, určený ...
Rekonstrukce nádražní budovy a restaurace Poděbrady
REALIZACE
Jedna z prvních funkcionalistických nádražních budov na našem území, navíc nedávno prolášena za kulturní památku, se v roce 2015 dočkala částečné rekonstrukce. Záměr byl jasný - částečně ...
Obytná zóna K Lukavici
REALIZACE
Projekt představuje 18 řadových nízkoenergetických rodinných domů s kompletní novou dopravní a technickou infrastrukturou. Rodinné domy jsou koncipovány ve dvou velikostních kategoriích 4+kk a 5+kk.

KROK ZA KROKEM

Tvorba vlastních profilů a import ocelových prvků

[31.10.2014]

1)    Paletka „Správce profilů“ pro tvorbu nového profilu je dostupná buďto ze záložky 3Dmodel/Vlastní profily/Správce profilů… nebo je lze spustit kliknutím pravým tlačítkem na konkrétní prvek (zeď, sloup, trám)a zvolit „Upravit vybraný profil“ (tímto upravíme již vytvořený profil).

2)    Ve Správci profilů je seznam všech vytvořených profilů. Po zvolení „Nový profil“ se otevře okno, do kterého se pomocí výplní reprezentujících stavební materiály nakreslí požadovaný tvar profilu. Pomocné čáry či kóty se následně ve výkresu nezobrazí.

3)    Každé výplni je nutné správně nastavit její „funkci“. Tedy zdali je ta část nosná, nenosná či povrch. Další volba „Použít stavební materiál“ určuje povrchovou barvu konkrétní části. V poslední řadě je možné upravit dělicí a obrysové čáry profilu.

4)    Vytvořenému profilu lze upravit jeho hrany tak, aby z každé strany byl zobrazován jiný povrchový materiál a nebyl prvek závislý na stavebním materiálu.

5)    Vytvořit profil je možné i „obráceně“. Tzn. spojením dvou nebo více různých stěn dohromady a vytvořením jednoho profilu. To se provede označením prvků a následně přes záložku 3D model/Vlastní profily/Spojit zdi… Tato funkce platí i na sloupy či trámy. 

6)    Vlastním profilem lze vymodelovat například i sloup nebo trám. Je však nutné zvolit mezi jaké nástroje se má profil uložit. Záložka „Vrstvy 3D modelu“ umožňuje skrýt jednotlivé vrstvy v náhledu profilu, případně povolit vodorovné/svislé natažení profilu.

7)    Pro zjednodušení práce je vhodné použít přednastavené ocelové profily, které jsou součástí ArchiCADu. Import ocelového profilu se provede ze záložky Volby/Import ocelových profilů… Zde jsou v seznamu přednastaveny běžně používané typy ocelových profilů, které lze použít pro trámy i pro sloupy.

8)    Vlastní profily v jednotlivých prvcích naleznete po přepnutí typu konstrukce do „vlastního profilu“. Zde se zobrazují profily přiřazené pouze pro konkrétní prvek.

Jan Červenka
 


 
 
Aktuality o informačních technologiích a architektuře vychází od roku 1999.
Vydává Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. ve spolupráci s earch.cz
 
© Copyright 2007 - 2012 Centrum pro podporu počítačové grafiky s.r.o. a earch.cz. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.