Rekonstrukce a dostavba areálu firmy Steel Partner
REALIZACE
Původně rodinný dům s rozsáhlým pozemkem, situovaný na rušné křižovatce v Ostravě-Porubě, byl upraven pro potřeby firmy Stell Partner a doplněn o nový objekt s multifunkčním využitím, určený ...
Rekonstrukce nádražní budovy a restaurace Poděbrady
REALIZACE
Jedna z prvních funkcionalistických nádražních budov na našem území, navíc nedávno prolášena za kulturní památku, se v roce 2015 dočkala částečné rekonstrukce. Záměr byl jasný - částečně ...
Obytná zóna K Lukavici
REALIZACE
Projekt představuje 18 řadových nízkoenergetických rodinných domů s kompletní novou dopravní a technickou infrastrukturou. Rodinné domy jsou koncipovány ve dvou velikostních kategoriích 4+kk a 5+kk.

KROK ZA KROKEM

Energetické hodnocení

[13.2.2014]

1) Pro proces energetického hodnocení je zapotřebí mít kvalitně vytvořený 3D objekt s vloženými zónami, které mají nastavenou výšku dle patřičné světlosti místnosti. Spuštění náhledu: 3D okno-energetické hodnocení

2) Ke kontrole zón poslouží náhledové zobrazení, které může odhalit patřičné nedostatky v projektu. Lze zobrazit například nekryté plochy (plochy zón, které se nedotýkají konstrukce) nebo zóny nezařazené do tepelného bloku.

3) V záložce tepelné bloky přidáme nový tepelný blok, kterému posléze přidělíme operační profil (operační profily obsahují informace o vnitřním prostředí jednotlivých bloků) a TZB systémy, které budou vnitřní prostředí definované operačními profily zajišťovat.

4) Je možné použít přednastavené operační profily, nebo si vytvořit vlastní, u kterých si každý projektant specifikuje požadavky a časový harmonogram daného profilu.

5) Do vytvořených tepelných bloků se vkládají jednotlivé zóny. U těchto zón budou poté při výpočtu použity námi přednastavené vnitřní klimatické podmínky dle příslušného tepelného bloku a TZB systémy, které vnitřní prostředí zajišťují.

6) Další záložky obsahují informace o prvcích, které přiléhají k povrchům zón (stěny, desky, střechy, okenní a dveřní otvory). Je možné dodatečně upravit fyzikální vlastnosti materiálů či podrobit okno sluneční analýze a získat graf s dobou oslunění a tepelný zisk z přímého slunečního záření.

7) Rozšířené nastavení umožňuje zadat například přesné informace o podnebí, okolním prostředí (chránění před větrem, zastínění, ...), TZB rozvodech či cenách energií.

8) Spuštěním energetické simulace se zadaná data vypočítají a výsledné hodnoty lze dále částečně formátovat. Zprávu hodnocení lze uložit jako PDF soubor nebo tabulku XLS, která obsahuje podrobnější informace.
Jan Červenka
 


 
 
Aktuality o informačních technologiích a architektuře vychází od roku 1999.
Vydává Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. ve spolupráci s earch.cz
 
© Copyright 2007 - 2012 Centrum pro podporu počítačové grafiky s.r.o. a earch.cz. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.