Rekonstrukce a dostavba areálu firmy Steel Partner
REALIZACE
Původně rodinný dům s rozsáhlým pozemkem, situovaný na rušné křižovatce v Ostravě-Porubě, byl upraven pro potřeby firmy Stell Partner a doplněn o nový objekt s multifunkčním využitím, určený ...
Rekonstrukce nádražní budovy a restaurace Poděbrady
REALIZACE
Jedna z prvních funkcionalistických nádražních budov na našem území, navíc nedávno prolášena za kulturní památku, se v roce 2015 dočkala částečné rekonstrukce. Záměr byl jasný - částečně ...
Obytná zóna K Lukavici
REALIZACE
Projekt představuje 18 řadových nízkoenergetických rodinných domů s kompletní novou dopravní a technickou infrastrukturou. Rodinné domy jsou koncipovány ve dvou velikostních kategoriích 4+kk a 5+kk.

KROK ZA KROKEM

BIM model pod rentgenem

[11.2.2014] Solibri Model Checker™ je počítačový program určený ke kontrole BIM modelu a to jak pouze jedné profese (stavební projekt) tak i komplexního projektu obsahujícího další, resp. všechny, profese.

Program analyzuje správnost technického provedení projektu a současně prověřuje, zda projekt splňuje požadavky norem a dalších předpisů. Systém umožňuje snadnou vizualizaci modelu. Na jedno kliknutí myši systém "zrentgenuje" model budovy a odhalí nedostatky a slabá místa konstrukce, vyznačí případné kolize a nedostatky. Pracovat se Solibri Model Checker lze hned po instalaci, žádné úpravy programu či doinstalace dalších komponent není třeba.

Solibri Model Checker je využíván majiteli a uživateli budov pro kontrolu správné funkčnosti budovy, architektonickými a projekčními ateliéry pro kontrolu integrity a správnosti provedení projektu, stavebními firmami pro kontrolu proveditelnosti konstrukce a kontrolu nákladů a facility manažery k inventarizaci, kontrole životnosti a proveditelnosti, resp. nákladovosti, údržby. Cílem Solibri je zefektivnit návrh a realizaci projektu a to hlavně díky rychlejšímu zpracování projektové dokumentace, úspoře stavebních nákladů eliminací chyb v projektu, přesnější a denně aktualizované kalkulaci nákladů, transparentnímu řízení projektu a přesnému plánování.

Načtení modelu

Solibri Model Checker (SMC) komunikuje přímo s ArchiCADem a dalšími nejrozšířenějšími BIM aplikacemi. Program dokáže současně načíst několik IFC a DWG dokumentů do jednoho SMC projektu. Lze načítat aktualizované verze stejného IFC dokumentu. Zkomprimované IFC dokumenty lze načítat bez jejich předchozího rozbalení, což dokáže ušetřit až 80% diskového prostoru. SMC může pracovat s původní barevností načtených modelů nebo využívat vlastní barevná schémata pro rozlišení jednotlivých profesí.

Analýza a kontrola modelu

SMC analyzuje a kontroluje model automaticky. Program vyznačí místa potenciálních problémů přímo ve 3D modelu. Problémy jsou roztříděny do skupin podle jejich závažnosti. Pravidla pro kontrolu jsou součástí instalace SMC a současně si je uživatel může upravovat i vytvářet podle svých potřeb a záměrů. SMC dále generuje výkazy výměr a výkazy prvků s možností je propojit se specializovanými rozpočtářskými programy. SMC disponuje sofistikovaným algoritmem pro hledání a kontrolu únikových cest z budovy, inteligentním vyhodnocováním kolizí mezi konstrukcemi na základě jejich vlastností vycházejících z té které profese. Program dokáže porovnat různý verze modelu i reflektovat vazbu mezi stavebním a statickým modelem v případě, že odpovídající konstrukce byly modelovány rozdílnými nástroji (zeď, sloup, deska, ...). Pravidla, jejichž dodržení SMC kontroluje, lze seskupovat do tzv. sad např. integrita BIM modelu nebo dodržení protipožárních norem. Během analýzy modelu SMC automaticky oklasifikuje závažnost nalezených problémů. Tato schopnost odbourává jinak velmi časově náročné vyhodnocování analýz a eliminuje "lidský faktor". Standardní instalace SMC obsahuje sady pravidel pro kontrolu integrity BIM modelu z pohledu architekty, statika i TZB specialistů.

Způsob ovládání

Prostředí SMC umožňuje procházet modelem obdobným způsobem jako v počítačových hrách. Pro rychlé vyhledání konkrétních konstrukcí a objektů disponuje program speciálními funkcemi, výběry lze různě třídit. Uživatelské rozhraní SMC sestává ze tří základních oken. Okno zobrazující model slouží pro procházení budovou, ovšem zobrazují se zde IFC modely i případné DWG výkresy. Výsledky vlastní kontroly jsou zobrazovány v dalším okně. Konkrétní chyby v konstrukci zobrazuje třetí okno. Reporty lze generovat ve formátech RTF, PDF a XML. Prezentace výsledků analýz a kontrol jsou generovány automaticky.

Propojení Solibri Model Checker a ArchiCADu

ArchiCAD je se SMC přímo propojen prostřednictvím doplňku (add-on), který v ArchiCADu vytvoří SMC paletku obhospodařující obousměrnou komunikaci. To umožňuje efektivní kontrolu projektu již během práce na něm. Vzhledem k tomu, že SMC kontroluje nejen integritu konstrukce (zeď nemůže volně "viset" v prostoru), ale i funkčnost budovy (dostatečný prostor za otevřenými dveřmi; přístup na invalidním vozíku), je nejen "pasivní" pomůckou, ale i "aktivním" prvkem pro "vyladění" budovy. Všechny problémy v projektu jsou "zvizualizovány", identifikovány, popsány a následně přeneseny zpět do ArchiCADu k vyřešení.

Kontrola integrity BIM modelu je pouze jednou z desítek možných kontrol, které je Solibri Model Checker schopen provádět. SMC umí prověřit BIM projekt z hledisek jako jsou usnadnění přístupu, kontrola výpustí rozvodů, splnění požadavků národních norem či jiných standardů s ohledem na konkrétní inženýrskou disciplínu, či požadavků investora nebo zúčastěných projekčních firem. Navíc mnoho firem používá Solibri Model Checker pro vytváření a kontrolu dodržování vlastních vnitropodnikových standardů.

1) Uživatelské rozhraní SMC je přehledné. SMC pracuje v prostředí MacOS i Windows

2) Kontrola integrity BIM modelu vzájemné vazby konstrukcí. Jako nedostatek byl identifikován příliš krátký sloup.

3) Kontrola bezproblémového fungování budovy ukázala nedostatek místa pro invalidní vozík.

4) Kontrola případné kolize mezi jednotlivými systémy odhalila kolizi TZB rozvodů se stavební konstrukcí.

5) Kontrolou případné kolize mezi jednotlivými systémy byl zjištěn rozpor mezi TZB rozvody a stavební konstrukcí (dveřmi).

6) Solibri Model Checker generuje výkazy výměr.

Jan Beneš
 


 
 
Aktuality o informačních technologiích a architektuře vychází od roku 1999.
Vydává Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. ve spolupráci s earch.cz
 
© Copyright 2007 - 2012 Centrum pro podporu počítačové grafiky s.r.o. a earch.cz. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.